Skip to main content

Biogasen är ett viktigt bidrag för att nå klimatmålen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 13:17 CET

Omställningen av fordon i transportsektorn är den största svenska utmaningen för att kunna nå klimatmålen. Biogasen är viktig för att Sverige och Jönköping ska kunna ställa om till fordon som inte är beroende av fossila bränslen. Det kommer behövas flera olika samverkande lösningar som el, vätgas och biobränsle för att nå målen i tid. I dag levererar Jönköping Energi biogas till stadsbussarna i Jönköping. Det har bidragit till en bättre stadsmiljö och sänkta koldioxidutsläpp.

I dagarna enades världens länder om ett avtal kring klimatet i Paris. Överenskommelsen är unik och det står klart att alla länder måste bidra till att minska klimatpåverkan. En av de största utmaningarna för är att hantera bränslet till transportsektorn. Sveriges mål är att fordonsflottan år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen. För att nå målet kan biogas andra biobränslen vara en lösning tillsammans med elfordon och annan ny teknik. År 2025 ska Länstrafiken i Jönköping ha bussar som endast drivs med fossilfritt bränsle. Jönköping Energi levererar biogas till stadstrafiken vilket bidrar till att vår stadsmiljö förbättras och till minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Den andra produkten som framställs förutom biogas vid rötning av matavfall är biogödsel. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till jordbruket. Framställning av biogas är så mycket mer än bara produktion av ett bränsle.

– För oss känns det mycket viktigt att bidra till att Jönköping är en hållbar stad att leva i. Därför vill vi satsa och utöka vår produktion av biogas. Vi tror på att biogasen är viktigt även i framtiden, för att Sverige och Jönköping ska kunna nå miljömålen. Men samtidigt är det självklart viktigt att verksamheten har en ekonomi i balans, säger Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi.

Under 2014 togs beslut om att arbeta fram en plan för hur företaget skulle komma i ekonomisk balans till år 2020. Sedan dess har företaget gjort stora ansträngningar för att minska underskotten i befintlig verksamhet. Det är också tydligt att det krävs en satsning på teknik för att få bort underskotten helt. Under 2016 ska Jönköping Energi presentera ett underlag till ägaren Jönköpings kommun om vägvalen för framtiden.

Kontaktperson
Fridolf Eskilsson
vd Jönköping Energi
Telefon: 036-10 83 02

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.