Skip to main content

Dags för första leveransen av bränsle till den nya pannan på Kraftvärmeverket Torsvik.

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 13:18 CEST

Efter månader av förberedelser och byggnation börjar det dra ihop sig till start för den nya pannan. Ett säkert tecken på att bygget snart är klart är leveransen av bränsle. I morse tog vi emot det första lasset med flis och snart börjar proveldningen. Med start v. 38 och en tid framöver kommer man att använda ånga från den nya pannan för att rengöra rören. Det kan innebära stunder av ljudvolym över det vanliga.

Varje år kommer ca 550 000 kubikmeter skogsbränsle att tas emot. Verket kommer årligen att ge ca 340 GWh fjärrvärme, vilket värmer ca 17 000 småhus. Elproduktionen blir ca 130 GWh/år, något mer än i det befintliga kraftvärmeverket, och det motsvarar drygt 25 000 hushålls förbrukning av hushållsel. Genom utbyggnaden tryggar vi tillgången på värme i ett växande nät. Dessutom blir verket en elproducent att räkna med, vilket är mycket positivt för klimatfrågan i ett europeiskt perspektiv. Tillsammans kommer de båda verken att stå för ca 90 % av Jönköpings fjärrvärmebehov och ca 20 % av den el som används i vårt nätområde.

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.