Skip to main content

Energikontor Norra Småland och Jönköping Energi hjälper industriföretag att få bättre lönsamhet!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 14:42 CEST

Att sänka energikostnader för att få ökad lönsamhet och bättre konkurrenskraft är vad många företag strävar efter. Energi ska användas effektivt och användningen ska ha en funktion.

Energikontor Norra Småland och Jönköping Energi bjuder in olika industriföretag i regionen att medverka i ett energinätverk. Nätverket består av fem till sex företag som vägleds av en erfaren energikonsult mot målet att ta fram en energiplan med fokus på energianvändning och energieffektivisering för respektive företag.

Energieffektiviseringar frigör kapital år efter år som kan användas till nya investeringar. I ett energinätverk kan företagen tillsammans utveckla företagens energieffektivisering. När kompetens och erfarenhet samlas i en grupp uppstår idéer och lösningar som deltagarna kan tillämpa i det egna företaget. Deltagarnas ökade kunskaper gör att det kommer att bli enklare att lösa de problem som man ställs inför i sitt dagliga arbete.

– Intresset för förändring och ökad kunskap är stort. Att inspireras av vad andra företag gör blir en drivkraft i utvecklingen mot smarta åtgärder och sänkta energikostnader. Resultatet ger ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft menar Carlos Pettersson på Energikontoret

– Vi tillför nätverket ett stort kunnande och har lång erfarenhet inom kraft, värme, optimering och injustering. I nätverket står vi för mätningar, sammanställningar och analyser, och vi ger råd och stöd i samband med träffarna säger Anders Hasselberg på Jönköping Energi

Energikontor Norra Småland arbetar för ökad energieffektivisering och användning av förnybar energi i Jönköpings län. Energikontoret är väl förankrat i länet med uppslutning från samtliga kommuner, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget.

Jönköping Energi vill bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och medverka till samhällets kretsloppsanpassning och resurshushållning. Ett energinätverk bidrar till att energin används effektivt, utan slöseri.

Kontakt:
Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland, 036-30 12 67, carlos.pettersson@swerea.se

Anders Hasselberg, Jönköping Energi, 036-10 82 14, anders.hasselberg@jonkopingenergi.se

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument