Skip to main content

Fortsatt låga nättariffer

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 18:35 CET

Som kommunägt bolag har vi ett uppdrag att upprätthålla en elleverans som är säker och ger samhällsnytta för kommunens invånare. För att kunna göra det tar vi ut en nätavgift som redan idag är bland de 10-15 lägsta i landet. Det är sedan tidigare beslutat att inga höjningar av våra nättariffer sker under 2014, Förvaltningsrättens dom förändrar inte det.  

Dagens dom i Förvaltningsrätten meddelar att Energimarknadsinspektionen inte haft rätt att tillämpa den så kallade övergångsmetoden vid beräkning av intäktsramar för perioden 2012-2015. Vi driver processen för att vi vill visa på bristerna i systemet med handläggningen av intäktsramar för elnätbolagen.

 

Mer information:

Sven-Olof Johansson, Affärsområdeschef Elnät, 036-10 82 61, 070-540 86 86


Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.