Skip to main content

Jönköping Energi och HV71 vill skapa en grönare Kinnarps Arena

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 09:00 CEST

Jönköping Energi och HV71 har tecknat avtal om fördjupat samarbete. Under tre år kommer ett arbete med att effektivisera energianvändningen i Kinnarps Arena genomföras. Målet är att skapa Sveriges bästa hockeyklimat och minsta möjliga påverkan på klimatet. Ett delmål är också att minska energianvändningen med 10 % vilket också ska ge långsiktiga ekonomiska besparingar.

Kinnarps Arena är en anläggning som omfattar totalt ca 25 546 m2 inklusive isplan, 7000 åskådarplatser samt restaurang, kontor- och konferenslokaler. Vilka möjligheter som finns att effektivisera och minska energiförbrukningen kartläggs nu. Projektet är också ett sätt att jobba för att Kinnarps Arena ska kunna leva upp till visionen ”Sveriges Grönaste Hockeyarena” inom energianvändning.

– Vi går in i ett samarbetsavtal både av ekonomiska skäl och med långsiktig omtanke om vår miljö. Det handlar helt enkelt om affärsmässighet och att ta ansvar för en hållbar arena. HV71 och Jönköping Energi har ett mycket bra samarbete som är under ständig utveckling. Därför är vi särskilt glada över att vi kommit överens om ett nytt samarbetsavtal kring energitjänster och att det kommer att gälla över de kommande tre åren, säger Agne Bengtsson, Klubbdirektör HV71.

Ny styrgrupp kommer bana vägen

För energisamarbetet bildas en gemensam styrgrupp under avtalstiden. Styrgruppens uppgift blir bland annat att prioritera åtgärder och identifiera lämpliga investeringsinsatser att ta ställning till.

– Vi vill se energiprojektet som en flerstegsprocess för hållbar energiutveckling som omfattar olika insatser som mätning, styrning och ny teknik. Detta för att agera energismart och sänka kostnader för uppvärmning och kylning av arenan. Om vi kan medverka till att minska både kostnader och energianvändning är både verksamheten och miljön vinnare säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi.

Sveriges Grönaste hockeyhall inom energianvändning
Som en del i sitt miljöarbete har HV71 en vision för Kinnarps Arena att kunna bli ”Sveriges Grönaste hockeyarena”. Att se över Kinnarps Arenas anläggning och energianvändning är en del i detta arbete.

Mer information
Agne Bengtsson, Klubbdirektör HV71 telefon 073-522 42 22
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi telefon 036-10 83 02

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.