Skip to main content

Jönköping och Habo energibolag går ihop för att driva och utveckla kommunernas största bredbandsnät

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 07:40 CET

Idag växer intresset för att ansluta sig till fiber. För att möta efterfrågan på utveckling av tjänster och göra nätet snabbare, mer prisvärt och mer tillgängligt för kommuninvånarna bildar Jönköping Energi och Habo Energi ett gemensamt bolag. Tillsammans omfattar bredbandsnätet drygt 210 mil fiberkabel och drygt 18500 anslutna hushåll i Jönköping och Habo kommun.

Det gemensamma bolaget ska bygga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar för en öppen och robust fiberbaserad infrastruktur.

– Genom att vi knyter ihop våra stadsnät till ett större regionalt nät kommer vi att skapa nytta och mervärden för kommuninvånarna, näringslivet och kommunala verksamheter säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi.

– Med regional samverkan och lokal närvaro skapas synergieffekter som medför bättre ekonomi, högre driftsäkerhet och kvalité samt större valfrihet för slutkunden med ökad konkurrens som följd säger Bengt Fransson, vd Habo Energi

Samarbetet i det nya bolaget kommer att ske inom de områden där det finns synergieffekter att samverka som till exempel tjänsteutbudet i ett öppet stadsnät, drift och teknik.

Ägandet av fibernäten och utbyggnation av denna viktiga samhällsinfrastruktur kommer även i fortsättningen att hanteras av de lokala energibolagen inom respektive kommun.

Den digitala utvecklingen gör det möjligt

– Vi ser på det öppna stadsnätet som en grundläggande del av ett samhälles infrastruktur. Målet är att vi tillsammans ska fortsätta utveckla ett av regionens bästa och mest använda bredbandsnät, säger Ulf Svensson, affärsområdeschef Jönköping Stadsnät Wetternet.

Kontaktpersoner
Ulf Svensson, affärsområdeschef Stadsnät, Jönköping Energi tfn 036-10 83 68
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi tfn 036-10 83 02
Bengt Fransson, vd Habo Energi tfn 036-442 80 60

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument