Skip to main content

Lalmek Verkstads AB investerar i vindkraft

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 14:22 CEST

Samtidigt som vi drar igång vår stora vindkampanj, blåser det även medvind hos Lalmek Verkstads AB i Ölmstad. Företaget har gjort en stor investering och köpt andelar i vindkraftverket i Tuggarp.

VD Lars-Arne Larson började redan som ung med att utveckla ett utgödslingssystem till sin far, som på den tiden var lantbrukare. Systemet utvecklades så bra att det utmynnade i ett samarbete med Alfa Laval, numera De Laval. 1978 invigdes nya lokaler och verksamheten fick då plats på 60 kvm. Företaget har växt, det  finns 30 anställda och verkstadsytan är 5 000 kvm.

Lalmek tillverkar idag kundanpassade hydraulsystem för industriellt behov. Den marknadsledande produkt som har gjort företaget mest känd, både nationellt och internationellt, är en tryckvändande riktningsventil.

VD Lars-Arne Larsson har alltid haft ett stort intresse för energi i dess olika former

- När det nu finns möjlighet att bli andelsägare var det självklart för mig, både privat och för företaget, att bli medlem i vindföreningen.

- Att investera i vindandelar är en bra affär på många sätt.  Jag gör det för både ekonomin och miljön. El från ett vindkraftverk räknas som ren el samtidigt som jag får ett lägre elpris, kan det vara bättre undrar Lars-Arne.

Ett av våra vindkraftverk vid Tuggarp utanför Gränna är andelsägt. Som andelsägare bidrar du till vindkraftens utveckling samtidigt som du får billig el. Varje andel kostar 670 kr och du kan köpa en eller flera andelar i verket.

För varje andel du äger får du rätt till 100 kWh andelsel årligen. Denna el kostar 20 öre/kWh exklusive skatt och moms,(25 öre inkl) vilket är långt under aktuella marknadspriser.

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 240 anställda.