Skip to main content

Munksjö Paper AB använder ånga från Jönköping Energis nya elpanna

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 13:59 CET

Nu fasas en ny elpanna in som ska förse Munksjö Paper AB med ånga under många år framöver. Jönköping Energi står för ägandet och ansvaret för en trygg och stabil leverans till papperstillverkningen.

- Tillsammans gör vi en omställning för att spara energi och resurser. Leveransen innebär ett fördjupat samarbete och en stor långsiktig satsning på fortsatt produktion i Jönköping. Vi investerade nyligen i en unik tre meter bred konverteringslinje i Jönköping och elpannan är ytterligare ett steg i att öka konkurrenskraft och effektivitet säger Martin Lundqvist, President Electrotechnical Paper, Munksjö Paper AB.

Runt om i världen är efterfrågan stor på ny infrastruktur för kraftöverföring och den nya pannan och tekniken gynnar Munksjö Paper AB som är stor leverantör av specialpapper till kraft- och distributions industrin. Den ånga som elpannan genererar används i huvudsak till pappersmaskinens torkcylindrar samt till konverteringsavdelningens kräppmaskiner.

- Jönköping Energi kommer under minst 10 år ansvara för drift och leverans av den ånga som behövs till den känsliga processen säger Anders Hasselberg, tf chef för Företagsmarknad hos Jönköping Energi.

Kontaktperson
Anders Hasselberg
Telefon: 036-10 82 14
Jönköping Energi

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.