Skip to main content

Ny ägare till biogasen på plats

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 12:26 CET

Under 2017 påbörjades arbetet med att hitta en ny form för vår biogasverksamhet inom Jönköping Energi. Den 1 februari går det arbetet in i nästa fas när försäljning av biogasverksamheten är klar. Köpare är det schweiziska bolaget Hitachi Zosen Innova som är en del av den globala Hitachi-koncernen.

Nuvarande produktionsanläggning för biogas är över 10 år gammal och för att kunna drivas vidare med en hållbar ekonomi krävs stora investeringar. Det är klart att bolaget som nu köper verksamheten kommer att göra nödvändiga investeringar för att kunna fortsätta leverera biogas.

Inför försäljningen har det bjudits in till samtal med flera stora aktörer som visat intresse för att ta över och utveckla verksamheten. Hitachi Zosen Innova var det bolag som lämnade det mest intressanta erbjudandet och som efter dialog och förhandlingar nu tagit över verksamheten.

– Vi är glada att vi får en köpare som kommer göra de satsningar som behövs för att säkra produktionen av biogas framöver, säger Mats Palmerus Chef för strategisk utveckling och stab på Jönköping Energi.

Fortsatt lokal produktion av biogas
Köparen tar över befintliga anläggningar och driver verksamheten vidare i sin nuvarande form samtidigt som planeringen av en ny anläggning pågår. Det innebär att matavfallsinsamlingen kommer att fortsätta som vanligt i kommunen och att matavfallet tas om hand lokalt. Det gör att det även fortsättningsvis ges möjlighet att kunna tanka biogas som är lokalt producerad i Jönköpings kommun.

Fakta om biogas
Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av bland annat matavfall som blir biogas och biogödsel. Biogas används idag som bränsle till både bilar, lastbilar och bussar och ger en renare luft i vår stad.

En god kraft för ett gott samhälle är Jönköping Energis vision. Vi vill bidra till att driva regionens utveckling. Det gör vi genom att erbjuda hållbara och innovativa tjänster, nu och i framtiden. Hos oss ska det vara enkelt att vara kund. Vi finns nära, och tillsammans med våra kunder bidrar vi till ett hållbart samhälle. Idag förser vi 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät. Vi omsätter 1,3 miljarder kronor per år och har 270 anställda www.jonkopingenergi.se