Skip to main content

Pressinbjudan - invigning av ny rötkammare

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 12:07 CEST

Efter en investering på 25 mnkr kan Jönköping Energi Biogas producera mycket mer biogas.
Då detta fossilfria bränsle för bilar, bussar och andra fordon ersätter bensin minskar utsläppen av koldioxid med 7 500 ton varje år.

Tid:               Onsdagen den 3 oktober kl 09.00

Plats:            Simsholmens avloppsreningsverk, infart från Bangårdsrondellen.

Utsorterat matavfall från hushåll och verksamheter förbehandlas på Torsvik och rötas sedan vid Simsholmen i centrala Jönköping. Biogasen som bildas tankas i bilar och bussar och biogödseln ersätter importerad handelsgödsel i det lokala jordbruket. Både energi och näring i matavfallet tas alltså tillvara.

Länstrafikens 29 gasbussar tankas idag till med både biogas och naturgas. Naturgas innebär en betydande miljöförbättring i förhållande till dieseldrift, men det långsiktiga målet att helt försörja bussflottan med biogas.  Jönköping Energi Biogas har nu investerat 25 mnkr i en helt ny rötkammare vid Simsholmen. Då denna stod klar i början av året kunde den äldre rötkammaren renoveras. Sedan en tid är båda i drift, vilket möjliggör behandling av 20-25 000 ton matavfall per år, en ökning med drygt 50% sedan 2011.

-          Jönköpingsborna är duktiga på att sortera ut matavfall och materialet vi får in håller hög kvalitet, säger Anne Immonen, försäljningschef på Jönköping Energi Biogas. Fortfarande går dock en hel del matavfall till förbränning istället för att återvinnas genom biologisk behandling. Vi vill berätta för Jönköpings invånare hur viktig deras insats är när det gäller sortering. Det finns utrymme för att ta emot mer matavfall och vi hoppas att fler börjar sortera både hemma, i skolan och i storkök.

Fakta

  • Mängden utsorterat matavfall från Jönköpings kommuninvånare uppgår nu till ca 6 500 ton/år. Det motsvarar  18 ton per dag.
  • 73% av kommunens hushåll sorterar idag matavfall och brännbart avfall separat. Uppdelat på villor och flerfamiljshus är siffran 69% respektive 76%. (uppgifter från Jönköpings kommun).
  • Från 2013 kommer vi årligen att kunna producera 3 100 000 kubikmeter biogas. Det motsvarar
    3 400 000 l bensin och ersätter uppåt 200 tankbilar bensin. Det innebär en besparing av koldioxidutsläpp på ca 7 500 ton.

 

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas, biogödsel och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 240 anställda.