Skip to main content

Satsning på förnybara och återvunna bränslen ger resultat

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 13:31 CET

Under 2015 har Jönköping Energi gjort förbättringar inom fjärrvärmeproduktionen som gör oss ännu bättre för klimatet. Resultatet är mycket tack vare det nya kraftvärmeverket som eldas med biobränsle som är restprodukter från skogen. Totalt använder vi nu 96 procent förnybara eller återvunna bränslen till vår produktion av fjärrvärme.

– Vi jobbar målinriktat i den dagliga planeringen för att hela tiden använda förnybar eller återvunnen energi så långt det är möjligt, säger Lars Svensson som är driftchef på Kraftvärmeverket Torsvik.

Sedan 2011 har Svensk Fjärrvärme en modell för hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Värdena presenteras på Svensk Fjärrvärmes hemsida under året. Jönköping Energi använder Svensk Fjärrvärmes verktyg för att beräkna fjärrvärmens miljöprestanda.

– Det känns jättebra att kunna redovisa dessa siffror som visar att vårt fossila utsläpp har minskat. Extra roligt är det eftersom vår produktion stadigt har ökat de senaste 10 åren, säger Margareta Karsberg som är miljöchef på Jönköping Energi.

Under våren kommer Jönköping Energi ta fram klimatbokslutet för 2015. Klimatbokslutet identifierar var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och framtida åtgärder för att ytterligare minska klimatpåverkan.

Mer information
Läs mer om vårt klimatarbete på vår webbplats.

Kontaktperson
Margareta Karsberg
Kvalitets-och Miljöchef
Telefon: 036-10 83 17

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 270 anställda.