Skip to main content

Kurator ska förlänga hjälpen till drabbade familjer

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 13:33 CET

Kari är nyanställd kurator på Jontefonden och kommer arbeta med att stötta familjer drabbade av organtransplantation i deras vardag utanför sjukhuset. Foto: Jontefonden.

Efter rekrytering av Sveriges första familjestödjare av en välgörenhetsorganisation, anställer nu Jontefonden en kurator. Syftet är att erbjuda stöttning till familjer drabbade av organtransplantation efter utskrivning från sjukhuset.
– I dagens vård skickas familjer hem med förväntan att de ska klara av alla de uppgifter som de tidigare fått stöttning av hos sjukvården. Där kommer nu Jontefonden in och erbjuder möjligheten till en enklare vardag, säger Gunilla Ivarsson, generalsekreterare på Jontefonden. 

Jontefondens Insamlingsstiftelse har anställt sin första kurator. Syftet är att förlänga hjälpen och stöttningen till familjer drabbade av organtransplantation när de skrivs ut från sjukhuset. Under den inskrivna tiden har de drabbade möjlighet att få råd, stöd och hjälp av sjukvårdens kuratorer men vid utskrivning upphör ofta den hjälpen. Här kan Jontefondens kurator ta vid och fortsätta stötta familjen i samspel med sjukvården. Det gäller exempelvis hantering av ärenden med Försäkringskassan och stöttning i de kontakter som behövs utanför vården. Det kan även vara till hjälp att ha någon utomstående att ringa eller skriva till när livet kör ihop sig eller när man bara vill prata en stund.
– Att anpassa sig till den nya vardagen är svårt och vi vill erbjuda hjälp för att livet ska flyta på, på bästa möjliga sätt. Vi har sett ett behov under en längre tid och kan äntligen erbjuda familjer över hela Sverige den här möjligheten, säger Gunilla Ivarsson.

Kari Gunsten Jutback tillträdde som kurator i mitten av januari och har en snart 30 år lång bakgrund som socionom. Hon har arbetat många år som kurator inom sjukvården med olika inriktningar, bland annat inom barnsjukvården med stöttning till föräldrar med sjukdomsdrabbade barn. Förutom tiden inom vården har Kari erfarenhet som förälder till ett barn som tillbringat mycket tid på sjukhus och har en stor förståelse och insikt i vad som krävs.
– Jag vill bidra med min erfarenhet från mitt yrkesliv men även som förälder. Mina tidigare kollegor inom sjukvården är positiva till den här rollen. Vi kommer se till att ha en dialog med flera transplantationssjukhus i Sverige för att se hur vi kan arbeta tillsammans, säger Kari Gunsten Jutback.

Karis roll som kurator hos Jontefonden blir ett komplement till Marie Hvit som anställdes som familjestödjare i september 2018. Medan Marie finns med under hela perioden, både på och utanför sjukhuset, kommer Kari främst ge extra stöttning till utskrivna familjer.

Jontefonden är en stiftelse för barn & ungdomar som väntar på eller har genomfört en organtransplantation och deras syskon. Stiftelsens mål är att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant på en annars svår situation. Fonden har fått sitt namn efter Jonathan Ivarsson som till följd av lungfibros behövde en lungtransplantation. Läs mer eller ansök om medel på http://www.jontefonden.se/