Skip to main content

Den offentliga kontrollen bidrar till en säker livsmedelsproduktion

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Kontrollerna av livsmedelskedjan är en lång kedja där varje länk är viktig. Foto: Shutterstock

Varje år genomförs cirka 50 000 kontroller inom de delar av livsmedelsproduktionen som Jordbruksverket har övergripande ansvar för. Syftet med kontrollerna är att säkerställa en säker och hållbar livsmedelsproduktion. Nu finns en ny rapport som redovisar de kontroller som genomförts 2019.

Kontrollerna i livsmedelsproduktionen undersöker bland annat foder, förekomsten av salmonella och andra sjukdomar, djurskydd, avelsarbete med livsmedelsproducerande djur samt användningen av läkemedel hos livsmedelsproducerande djur.

En lång kedja där varje länk är viktig
Kontrollen är riskbaserad vilket innebär att den ska riktas mot verksamheter där det finns störst risk för brister som kan få allvarliga konsekvenser i livsmedelsproduktionen. Detta innebär exempelvis att stora verksamheter, till exempel stora foderfabriker, får kontroller oftare än mindre verksamheter som följd av att en brist i en stor verksamhet skulle påverka mycket fler människor och djur än om motsvarande brist uppstod i en mindre verksamhet.

Flest kontroller görs i gränskontrollen av både växter och djurprodukter som handlas mellan Sverige och länder utanför EU. Varje år genomförs också många djurskyddskontroller, totalt cirka 12 000 hos djurhållare och på slakterier. Ett annat område är så kallade animaliska biprodukter som kan förklaras som allt material från djurriket som ännu inte har behandlats till slutliga produkter. Animaliska biprodukter kontrolleras för att minska risken för att smittor och sjukdomar ska spridas med döda djur.

Kontrollen upptäcker bristerna
Det vanligaste är att företagaren själv åtar sig att åtgärda brister som kontrollmyndigheten hittar. Åtgärderna följs sedan upp i kontroller för att se att bristerna har åtgärdats.

Om bristerna inte åtgärdas kan kontrollmyndigheten göra förelägganden eller göra åtalsanmälningar till polis eller åklagare. I gränskontrollen kan produkter avvisas från Sverige och i djurskyddskontrollen kan kontrollmyndigheten besluta om djurförbud för djurhållare.

Livsmedelskedjan är en lång kedja med flera länkar som alla samverkar, och kontrollerna av den syftar till att vi ska få hållbara svenska livsmedel av hög kvalitet.

Kontaktperson för journalister
Johannes Erlandsson
036-15 60 92
johannes.erlandsson@jordbruksverket.se

Mer information
Läs mer i rapporten Offentlig kontroll i livsmedelsproduktionen

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.