Skip to main content

Digitalisering ska förenkla för företag i livsmedelskedjan

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2018 12:00 CEST

För företag inom livsmedelskedjan ska det bli enklare att veta när, var och hur de ska hantera sina kontakter med olika myndigheter. Jordbruksverket är utvecklingsmyndighet för livsmedelskedjan och driver arbetet tillsammans med Livsmedelsverket och Tillväxtverket på uppdrag av regeringen.

Genom att vidareutveckla portalen verksamt.se ska den som verkar i livsmedelssektorn få en bättre överblick över vad som behövs.

- Ett mål är att det ska gå snabbare att söka rätt tillstånd, och att man ska uppleva att processen är enkel att förstå. Det ska vara tydligt vad som behövs och varför, säger Anne Hansson som är uppdragsledare. Dessutom blir det enklare att säkerställa att samma regler gäller vid kontakt med de lokala myndigheterna oavsett var i landet man befinner sig.

Två branscher är utvalda att vara piloter i arbetet; vattenbrukare samt biodlare och honungsproducenter.

- När det gäller vattenbruk är det idag i många fall en krånglig process för att starta företag. I dagsläget har vi identifierat över 40 olika krav, registreringar, anmälningar och tillstånd som en entreprenör behöver känna till beroende på vad man vill odla. Det kan alltså vara svårt att veta vad som gäller och lätt att missa något, säger Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

De två pilotbranscherna har en stor potential för ökad tillväxt och en förenkling kan leda till att fler vill starta verksamheter inom branscherna. Förhoppningen är att motsvarande förbättringar ska komma fler branscher till del.

Uppdraget är inom ramen för livsmedelsstrategin och pågår fram till 2019.

Mer information

Regeringsbeslut om uppdraget Utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan

Läs mer om uppdraget Smartare livsmedelskedja – Digitalt först

Livsmedelsstrategin

Kontaktpersoner för journalister

Anne Hansson
anne.hansson@jordbruksverket.se 
Telefon 036-15 50 77

Veronica Andrén
veronica.andren@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 61 61

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.