Skip to main content

Duvpest hos vilda duvor på Gotland

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2020 16:23 CEST

Genrebild duvor, foto Pixabay

Duvpest konstaterades nyligen hos vilda duvor på Gotland. En av duvorna skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter att man noterat ett flertal döda och sjuka duvor i ett område vid Lokrume på Gotland. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Provresultatet visar att viruset är av den variant som vi har hittat bland duvor i Sverige sedan 2003. Senast duvpest hittades på Gotland var 2018.

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor. Duvpest kan däremot smitta tama fjäderfän och ge den mycket smittsamma sjukdomen newcastlesjuka som drabbat svenska tamfjäderfän vid ett flertal tillfällen och senast 2018.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger Lotta Hofverberg, Jordbruksverket.

SVA följer sjukdomsläget hos vilda djur, inklusive fåglar. Myndigheten följer också sjukdomsläget internationellt och värderar kontinuerligt risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur.

– Det är som alltid viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare uppmanas att vara noggranna med strikta smittskyddsbarriärer inklusive skobyte och handtvätt samt att utfodra och ge vatten åt fjäderfä under tak, säger Malin Grant, SVA.

Mer information

Information om duvpest (SVA)

Information om newcastlesjuka (SVA)

Viktiga förebyggande åtgärder mot virus (Jordbruksverket)

Om dina djur drabbas av newcastlesjuka (Jordbruksverket)

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Lotta Hofverberg
Enhetschef, smittbekämpningsenheten
lotta.hofverberg@jordbruksverket.se
036-15 52 31

Statens veterinärmedicinska anstalt
Malin Grant
Epidemiolog
malin.grant@sva.se
018-67 43 32 

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.