Skip to main content

Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökar mer än exporten

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 09:13 CEST

Genrebild handelsfartyg, foto: Shutterstock

Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2017 till 102 miljarder kronor, en ökning med 5 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2016. Exporten uppgick till 48 miljarder kronor vilket är en ökning med 3 miljarder kronor eller 7 procent. Siffrorna exkluderar fisk.

Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel, kaffe, oljor och fetter, mjölk, tobak, kött och djurfoder som ökat. På importsidan är det främst värdet av mjölk, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, drycker, kött och spannmål som ökat.

Vi handlar mest med närliggande länder
De viktigaste marknaderna 2017 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA som står för 60 procent av den totala värdeexporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 5 procent främst beroende på ökningar för tobak och spannmål
  • Danmark ökade med 11 procent främst beroende på ökningar för kaffe samt frukt och grönsaker
  • Finland ökade med 8 procent främst beroende på ökningar för kaffe
  • Tyskland ökade med 9 procent främst beroende på ökningar för kött, mjölk, oljefrön och oljehaltiga nötter samt oljor och fetter
  • USA med minskade med 2 procent vilket främst beror på att värdet av produktgruppen drycker (vodka) minskade med 0,2 miljarder kronor eller närmare 10 procent.

Handelsunderskottet ökade till närmare 61 miljarder kronor 2017 på grund av att den värdemässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten. Om fisk exkluderas uppgick handelsunderskottet till drygt 54 miljarder kronor. Underskottet beror på att många av de produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige.

Mer information
 På tal om jordbruk – Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2017

Kontaktperson för journalister

Lars-Anders Strandberg
Statistikenheten
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 97


Camilla Burman
Enheten för handel och marknad
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 59 61

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.