Skip to main content

Jordbruksverket har sammanställt statistik om livsmedelskedjan i ditt län

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2020 11:28 CEST

Foto: Mostphotos

För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län. Statistiken är tänkt att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras. Den ska göra det lättare att prioritera bland åtgärder för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig näring i hela landet. Materialet skapar också möjlighet för aktörer i de olika länen att göra jämförelser utifrån samma grund.

- Det är viktigt att ha information om hur det har sett ut i alla fyra led i livsmedelskedjan när man tar sikte på målet framåt. Att ha jämförbara siffror för alla län ger bra förutsättningar för benchmarking. Det här är en service från Jordbruksverket som är efterfrågad av personer som är involverade i arbetet med livsmedelsstrategierna regionalt eller lokalt, berättar Eva Sundberg på Jordbruks- och analysavdelningen.

Särskild fokus på primärproduktionen

En djupdykning görs i primärproduktionen i respektive län. Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik från andra EU-länder.

Tanken med materialet är att regionerna ska kunna använda materialet som inspiration till egna sammanställningar men materialet kan såklart också användas av andra.

-I dessa coronatider lyfts frågor om Sveriges förmåga att tillgodose behovet av livsmedel till befolkningen. Beräkningarna ger en bild av hur vår försörjningsförmåga för olika livsmedel såg ut innan krisen, både på nationell nivå och länsnivå, avslutar Eva Sundberg.

Statistikmaterialet

Till statistikmaterialet

Om du har frågor utifrån statistiken kan du få svar på dem under ett digitalt möte tisdagen den 30 juni klockan 14- 15 då våra statistiker medverkar. Anmäl dig på den sida där du hittar materialet. Maila gärna dina frågor innan mötet till Kristin Gustafsson, kristin.gustafsson@jordbruksverket.se

Bakgrund

Jordbruksverket och Tillväxtverket har under 2020 i uppdrag av regeringen att främja samverkan mellan berörda aktörer kring livsmedelsstrategin. Vi ska utifrån vårt nationella ansvar tillsammans bidra till samverkan kring det regionala arbetet för att ta till vara synergieffekter, sprida goda exempel samt uppmuntra och stödja de regionala och lokala aktörerna.

Arbetet har fokus på målen i livsmedelsstrategin:

  • Livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som de nationella miljömålen nås, och skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet.
  • Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, ska svara mot konsumenternas efterfrågan.
  • En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
  • Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska

Kontaktpersoner för journalister
För frågor om uppdraget
Eva Sundberg
Jordbruk- och analysavdelningen
eva.sundberg@jordbruksverket.se
Telefon 073-232 55 70

För frågor om statistikmaterialet
Kristin Gustafsson
Jordbruk- och analysavdelningen
kristin.gustafsson@jordbruksverket.se
Telefon: 070-149 18 82

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.