Skip to main content

Kravet på aktiv jordbrukare tas bort

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 15:08 CET

Foto: Calle Bredberg, Scandinav bildbyrå

Sedan 2015 finns det regler som gör att en del företag och personer inte har kunnat få vissa jordbrukarstöd. Det gäller företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller järnvägar. Jordbruksverket kallar detta villkoret för krav på aktiv jordbrukare. Regeringen har beslutat att kravet på aktiv jordbrukare ska tas bort ur regelverket för jordbrukarstöd redan från 2018.

- Det är positivt att villkoret tas bort, eftersom det mest har inneburit extra administration för både lantbrukarna och stödmyndigheterna. Det är inte så många lantbrukare som berörs, men för dem är det en bra förenkling, säger Camilla Callman, enhetschef på stödregelenheten.

EU beslutade om valmöjligheten att ta bort kravet på aktiv jordbrukare i december 2017. Sverige ställde sig positiva till detta då det innebär en förenkling för lantbrukarna. Eftersom EU beslutade om valmöjligheten att ta bort kravet så sent hann inte Sverige ta något beslut innan SAM Internet öppnade för 2018 års ansökan.

De här stöden berörs av att villkoret tas bort
De här ersättningarna och stöden har berörts av villkoret om krav på aktiv jordbrukare:

  • Gårdsstöd
  • Förgröningsstöd
  • Stöd till unga jordbrukare
  • Nötkreaturstöd
  • Ersättningar för ekologisk produktion
  • Extra djuromsorg för får och suggor samt utökad klövhälsovård för mjölkkor
  • Kompensationsstöd
  • Startstöd i landsbygdsprogrammet

Så här berörs de som söker jordbrukarstöd
Att kravet på aktiv jordbrukare tas bort innebär att företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller järnvägar kan söka stöden utan att behöva visa att de omfattas av ett undantag från kravet på aktiv jordbrukare. Det innebär också att de företag och personer som inte har kunnat söka stöden under åren 2015-2017 på grund av kravet på aktiv jordbrukare nu kan söka stöden.

De som har varit berörda av det här villkoret har ändå kunnat göra sin SAM-ansökan för 2018 precis som vanligt. Eftersom villkoret tas bort från och med i år behöver de inte skicka in något underlag som styrker undantag för aktiv jordbrukare. Det gäller alltså oavsett om de redan har skickat in sin SAM-ansökan eller inte. De delar som handlar om aktiv jordbrukare i SAM Internet kommer att tas bort så snart som möjligt.

De som inte har kunnat söka jordbrukarstöd under åren 2015-2017 på grund av villkoret om aktiv jordbrukare, kan nu göra det från och med 2018. Då måste de tänka på att de behöver ha stödrätter för att få gårdsstöd.

Mer information
Läs mer om jordbrukarstöden

Kontaktperson för journalister
Anna Irani, stödregelenheten
anna.irani@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 47

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.