Skip to main content

Moderniserade regler för bekämpning av bisjukdomar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 13:45 CET

Syftet är att modernisera smittskyddsarbetet eftersom förutsättningarna för biodlare har förändrats mycket de senaste åren. Foto: Scandinav

Den första januari 2019 träder nya regler i kraft för kontroll av sjukdomar som hotar bin. Syftet är att modernisera smittskyddsarbetet eftersom förutsättningarna för biodlare har förändrats mycket de senaste åren. Biodlare har under remisstiden uttryckt oro för att reglerna kommer ge ett sämre smittskydd.

- De nya föreskrifterna kommer att ge effektivare smittutredningar och mindre krångel, säger Jackis Lannek som jobbat med att uppdatera reglerna i samverkan med kollegor och en referensgrupp inom biodlingssektorn.

Restriktioner inom ett skyddsområde - inte en hel församling
Restriktionerna vid ett utbrott av bisjukdomar som yngelröta, varroakvalster och trakékvalster ska fokusera på platsen för det aktuella utbrottet och en skyddsradie på 3 kilometer runt om. Idag smittförklaras en hel församling vid utbrott av bisjukdom, och dessa kan variera mycket i storlek. De flesta biodlare flyttar bin så korta sträckor att de inte korsar gränsen mellan områden som är smittförklarade och inte smittförklarade. För dem innebär de nya reglerna ingen skillnad. Men om biodlaren vill flytta sina bin ut från ett skyddsområde kommer en besiktning att behövas även framöver.

- Områden med restriktioner kommer i normala fall att vara mindre och färre än idag, och vi bedömer att restriktionerna inte behöver ligga kvar under lika lång tid. Det betyder att biodlare som idag har bin i en smittförklarad församling där det inte har varit ett utbrott av amerikansk yngelröta under många år inte behöver ha tillstånd från tillsynsman vid flytt av sina bin.

Endast krav på besiktning vid flytt till eller från smittförklarade områden
Sveriges Biodlares Riksförbund har under remisstiden uttryckt oro för effekterna av de nya reglerna. Bland annat att kravet på besiktning försvinner då bisamhällena flyttas i områden som inte har sjukdomsutbrott.

- De menar att det försämrar smittskyddet, men staten kan bara kräva besiktning om bisamhällen ska flyttas från ett smittförklarat område.

Eget ansvar för egna djur
Bitillsynen kan bara finansiera undersökningar som krävs enligt lagstiftningen. Det betyder att biodlaren själv får ta ett större ansvar för sina bins hälsa. Hela södra Sverige är i princip  varroazon 1, det vill säga att varroakvalster är konstaterat i alla församlingar. Då är det inte rimligt att bitillsynen bekostar undersökningar inom zon 1, däremot bör biodlaren själv regelbundet undersöka sina bin för varroakvalster. När det gäller amerikansk yngelröta kommer färre områden att vara smittförklarade. Det betyder att biodlare utanför dessa skyddsområden som vill sälja eller köpa bin, eller skicka dem till parningsstation själva måste betala för laboratorieanalys för amerikansk yngelröta om de vill veta om det finns sporer av amerikansk yngelröta. 

Staten bekostar de prover och analyser som måste tas på bisamhällen inom ett smittförklarat område, eller under en smittutredning.

Några viktiga ändringar i de nya reglerna

  • Smittförklaring för amerikansk yngelröta på församlingsnivå ersätts med skyddsområde och övervakningsområde så att färre biodlare drabbas av restriktioner.
  • Prov på bin blir tillåtet som alternativ till fysisk undersökning av samtliga bisamhällen, vilket effektiviserar utredningar av spridning av amerikansk yngelröta.
  • Kravet på att en tillsynsman ska undersöka material som ska destrueras eller saneras tas bort.
  • Biodlare behöver inte längre ansöka om dispens från Jordbruksverket inför vissa flyttar.
  • Särregler tas bort för varroakvalster i Gotlands län.
  • Biodlare ska anmäla uppställningsplats när de etablerar bigården och sedan endast vid förändring, istället för vart tredje år.

Mer information
Förtydligande av vad de nya reglerna innebär (börjar gälla den första januari 2019)

Kontaktperson för journalister
Jackis Lannek
Regelutvecklare bihälsa
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 59 39

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.