Skip to main content

Newcastlesjuka hos duvor i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 09:12 CET

Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor. Duvan på bilden har inget med fallet i Kalmar län att göra. Foto: Pixabay

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats i en besättning med 80 rasduvor i norra Kalmar län Jordbruksverket har spärrat besättningen och infört restriktioner för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

I besättningen, som inte är vaccinerad mot newcastlesjuka, har många duvor insjuknat och dött. SVA har analyserat fem av de döda duvorna som visade sig positiva på paramyxovirus som orsakar newcastlesjukan. Besättningen är spärrad och duvorna som är kvar ska avlivas.

Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare. Det finns inga fjäderfäbesättningar i närheten av duvbesättningen.

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär
Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom på newcastlesjuka hos fjäderfä

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:

  • kraftigt sänkt äggproduktion
  • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
  • äggskal med pigmentförändringar.
  • nedsatt allmäntillstånd
  • ökad dödlighet
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
  • andningssvårigheter med eller utan hosta
  • diarré

Hur sprids viruset?
Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan sjuka fåglar eller fåglar som bär på smittan utan att själva visa symtom. Vilda fåglar misstänks kunna sprida smittan över större avstånd. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Tiden från smitta till synliga sjukdomssymtom är vanligen 5–6 dagar, men kan variera från 2–15 dagar.

Mer information
Om newcastlesjuka
Information för djurägare hur man skyddar sina fåglar mot smitta (SVA)

Kontaktpersoner för journalister
Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare
Telefon: 036-15 60 91
enisa.miljanic@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.