Skip to main content

Podcast nytt sätt att nå ut med rådgivning

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 09:33 CET

Podcast är ett försök att nå ut med kunskap från rådgivningsverksamheten på ett nytt sätt. På bilden blir Ida Backström intervjuad av Pauliina Jonsson om växtskydd i frilandsodling. Foto: Johan Ascard.

Jordbruksverkets rådgivningsenhet lanserar två nya poddar under våren. Rådgivaren som går på djupet i ämnen som jordhälsa, agroforestry och energibesparing samt Växtkraft med aktuellt från fält. Satsningen är ett försök att nå ut med kunskap på ett nytt sätt, och poddarna kommer att utvärderas efter ett år.

På Jordbruksverkets rådgivningsenhet arbetar många specialister. De kan växtskyddsfrågor, ekologisk produktion, klimatanpassning, energieffektivisering och mycket annat som kan vara till nytta för företag inom lantbruk och trädgård . Förhoppningen är att poddarna kan vara ett nytt sätt att erbjuda kunskap till andra rådgivare och även till lantbrukare.

Poddar är en friare form av kunskapsförmedling där samtalet kan spänna över flera ämnesområden. Tanken är att kanalen blir ett komplement till information som finns tillgänglig på Jordbruksverkets webbplats.

Rådgivaren och Växtkraft är snarlika men ändå inte. Rådgivaren går mer på djupet med längre reportage medan Växtkraft är enklare, snabbare och med kort varsel ta upp aktualiteter i fält. Poddarna produceras med medel från Landsbygdsprogrammet.

Mer information
Om poddarna på jordbruksverket.se

Poddarna finns i de vanliga apparna Acast, Spotify eller Podcaster. Det går också bra att lyssna via webben http://radgivaren.libsyn.com/ eller https://soundcloud.com (sök på Växtkraft).

Kontaktpersoner för journalister
Pauliina Jonsson
Samordnare för poddarna
Rådgivningsenheten Söder
pauliina.jonsson@jordbruksverket.se
Telefon 072-1834184

Thorsten Rahbek Pedersen
Chef för rådgivningsenheten Söder
Telefon 070 - 694 37 79

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.