Skip to main content

Felicia Gabrielsson-Järhult

Doktorand i samhällsvetenskaplig gerontologi - Patient- och brukarutveckling

Kontaktperson

  • gadnfe@hhjqk.hj.se
  • 036-10 1321

Organisationsutveckling med fokus på patientdelaktighet i äldrevård och cancervård. Aspekter på kommunikation, bemötande, professionsetik och frågor som rör patientdelaktighet & medborgarinflytande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera