Dj4grwpweorkcjirnuj4
Tfenwzqxb9owwtql2wcc

Fyra storföretag ingår strategiska partnerskap med Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 13:00 CEST

- För oss blir det här starten på ett mer långsiktigt och strategiskt samarbete med Jönköping University, säger Roger Blezell, platschef vid Scania Oskarshamn, ett av de fyra företag som nu väljer att fördjupa sin samverkan med högskolan. De tre andra företagen är Husqvarna, Kongsberg Automotive och Fagerhult.

Xb0l7vrdfauhmcoigatu

Tekniska Högskolan, Jönköping University, har tilldelats Stora aluminiumpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 13:25 CEST

Stora aluminiumpriset delas ut årligen av organisationen Svenskt Aluminium och 2018 års pris har gått till Tekniska Högskolan, Jönköping University, för deras satsningar på forskning för svensk aluminiumindustri.

Media no image

Ökad risk för ryggsmärtor hos svensk polis

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 10:25 CEST

Poliser löper kraftigt ökad risk att drabbas av ryggsmärtor. Något som skulle kunna undvikas genom en omfördelning av utrustningen. Det visar en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University.

Ortopedingenjör Louise Bæk Larsen är specialiserad på rörelseanalys och biomekanik. Hennes doktorsavhandling bygger på ett projekt som har genomförts i nära samarbete med Nationella operativa avdelningen (fd Rikskriminalpolisen) och huvudskyddsombudet vid Polisen i region Öst (vilken innefattar Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län).

– Bakgrunden är att huvudskyddsombudet upplevde att många poliser rapporterade ryggsmärtor. Huvudskyddsombudet tog kontakt med masterutbildningen i industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping för att få hjälp med produktutveckling och Tekniska Högskolan vände sig i sin tur till oss för den biomekaniska utvärderingen. Följden blev att Nationella operativa avdelningen gick in och finansierade ett projekt med 2 miljoner kronor, berättar Louise Bæk Larsen.

Projektet har resulterat i sex rapporter till Polismyndigheten samt i den doktorsavhandling som Louise Louise Bæk Larsen nyligen har lagt fram.

Många poliser upplever muskel och ledsmärtor men det finns överraskande lite kunskap inom området, även internationellt. Alla poliser i yttre tjänst har obligatorisk utrustning i form av skyddsväst och utrustningsbälte. Denna måste alltid bäras, vilket i kombination med övriga utrustningen innebär uppemot 10 kg extravikt som ska bäras runt 40 timmar per vecka – oavsett om individen väger 60 eller 90 kg.

Louise Bæk Larsens avhandling bygger på fyra delstudier, varav två baseras på en enkät som besvarats av 60 procent av de svenska poliserna i yttre tjänst.

”Denna visade att 43,2 procent av poliserna upplever smärtor i ländryggen, vilket är en markant skillnad mot riksgenomsnittet på 32 procent för övriga yrken. Enkäten visade också att både fysiska och psykosociala faktorer kan ha ett samband med den upplevda smärtan”, poängterar Louise Bæk Larsen.

Avhandlingen omfattar även två biomekaniska studier där en av dessa har gjorts i Hälsohögskolans gånglaboratorium. 20 poliser har deltagit i studierna som har omfattat både en gånganalys samt en tryckmätning av utrustning vid sittande i bil.

– Resultaten visar att det kan vara lämpligt att omfördela vikten från midjan, till exempel genom att placera vapnet i ett hölster på benet och att flytta upp en del av utrustningen i bältet upp i västen. Detta skulle kunna bidra till att poliserna kan röra sig mer naturligt och minska risken för smärtor i främst ländryggen.

Projekt och avhandling kommer troligen att resultera i fortsatta samarbeten mellan Polisen och Hälsohögskolan med avsikt att omsätta de nya rönen i praktiska lösningar, säger Louise Bæk Larsen:

– Vårt arbete bidrar med konkreta kunskaper och argument som kan hjälpa svensk polis att komma vidare i sitt arbete med arbetsplatsergonomi. Det här är också kunskaper som är viktiga i samband med upphandlingar av utrustning. När beslutet väl är fattat ska ju utrustningen bäras under lång tid framöver.

Louise Bæk Larsen försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Factors related to musculoskeletal disorders in Swedish police” vid Hälsohögskolan, Jönköping University den 27 april. För mer information, varmt välkommen att kontakta Louise Bæk Larsen på tel. 0733-77 73 57 eller louise.baek-larsen@ju.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 892 mnkr. 

Poliser löper kraftigt ökad risk att drabbas av ryggsmärtor. Något som skulle kunna undvikas genom en omfördelning av utrustningen. Det visar en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University.

Läs vidare »
Ileuuq6lyhopokb0iipn

Öppna föreläsningar av hedersdoktorer och professorer på Jönköping University den 4 maj

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 08:00 CEST

Den 4-5 maj är det dags för Jönköping Universitys största högtid – Akademisk högtid. Då promoveras 35 doktorer och fyra hedersdoktorer samt installeras elva professorer och skolans rektor. Fredagen den 4 maj kommer professorerna och hedersdoktorerna att hålla öppna föreläsningar inom olika ämnen på Jönköping University mellan kl. 09.00 och 14.15.

Bp6yozszs2oyepawncmh

Ny modell för sjukersättning – ökat ansvar för arbetsgivarna

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 12:00 CEST

I en SNS-rapport som publiceras idag presenterar Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping University tillsammans med Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid Stanford, en ny modell som ska stärka arbetsgivarnas drivkrafter till att behålla äldre arbetskraft.

Gy3heibvqft3socfwyfr
Tfenwzqxb9owwtql2wcc

Pressinbjudan: Konferens på tema smarta fabriker på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:17 CEST

Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland? Det är temat för den konferens som anordnas av Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö SPARK på torsdag den 26 april. Representanter från media är välkomna att delta under valfri del av konferensen.

Pcjn53pdwkhabzgslw2m
Idid6yuwigqsuyxqphcc

Stort intresse för nya civilingenjörsutbildningen vid Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 15:35 CEST

Cqxnvznp7uwdxzpqsjtm

Mexikanska ambassadören besöker Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 10:40 CEST

Måndagen den 16 april besökte Mexikos ambassadör i Sverige, Agustín Gasca Pliego, Jönköping University tillsammans med representanter från ambassaden, konsulatet och ProMéxico (Mexikos handelskammare).

Zb6bspoya00zeuwogibs
Xtp6p4orqw28l4ge4nnq

Studenter tävlade om tryckeribranschens framtid

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 11:33 CEST

Jy2jdic0dwbvwrd866xe

Pressinbjudan: Mexikanska ambassadören besöker Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:00 CEST

Måndagen den 16 april besöker Mexikos ambassadör i Sverige, Agustin Gasca Pliego, Jönköping University tillsammans med representanter från ambassaden, konsulatet och ProMexiko (Mexikos handelskammare).

Kontaktpersoner 110 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hanna.sjostrom@ju.se
 • +4636-101199

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Kommunikationsstrateg
 • sofie.dfsaafes@ju.jxzrse
 • 0722-340626
 • 036-101068

Om Jönköping University

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning finns ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.
Jönköping University har ca 11 000 studenter – varav 2 000 är internationella studenter – 800 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag.
Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.
Jönköping University är organiserat som en stiftelsehögskola och har rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildning och forskning bedrivs genom Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.
Jönköping University erbjuder även uppdragsutbildning samt ger förberedande utbildningsprogram för internationella studenter.

Adress

 • Jönköping University
 • Box 1026
 • 551 11 Jönköping
 • Vår hemsida