Senaste nyheterna

Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt?

Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt?

En rapport producerad av forskare från Jönköping International Business School visar i vilken utsträckning innovationspolitik kan förväntas leda till transformativ omställning. Enligt författare har beslutsfattare lyckats att få forsknings- och utvecklingsinitiativ mer intressent-orienterad, men det finns en risk att innovationsstöd skulle gynna de nuvarande aktörerna snarare än den nya aktören.

Sociala medier

Congratulations to all of our students graduating this spring. Thank you for your time at JU, we wish you the best… https://t.co/1GVLVTCCPw

Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt? https://t.co/f6S6tuBhqh https://t.co/aX5Fet5hAI

Innovationspolitik - är transformativ omställning verkligen möjligt? https://t.co/f6S6tuBhqh https://t.co/aX5Fet5hAI

I en tidigare bloggpost visade jag på hur våra största kärnkommuner ökat sin befolkning ordentligt […]

”Låt mig också nämna nomineringskommittéernas arbete för att få fram fler kvinnliga kandidater till de […]

Jönköping University satsar under krisen https://t.co/zTctOXVD9y https://t.co/aukMWnxZC3

Jönköping University satsar under krisen https://t.co/zTctOXVD9y https://t.co/aukMWnxZC3

Family firms benefit more than nonfamily firms from local embeddedness and achieve higher levels of […]

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör 036-10 11 06

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning finns ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.
Jönköping University har ca 11 500 studenter – varav 2 200 är internationella studenter – 850 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag.
Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.
Jönköping University är organiserat som en stiftelsehögskola och har rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildning och forskning bedrivs genom Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.
Jönköping University erbjuder även uppdragsutbildning samt ger förberedande utbildningsprogram för internationella studenter.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum