Vertikals 2.0 gör forskningen mer synlig

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:38 CET

Forskningsprojektet Vertikals, som under fem års tid bedrivits vid Jönköping International Business School, Jönköping University, har gått ut på att göra forskningen mer synlig för allmänheten. Nu går projektet in i en andra fas som inkluderar samtliga fackhögskolor vid Jönköping University.

21,9 miljoner kronor till forskning vid Jönköping University om barns och ungdomars psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 14:23 CET

Forskargruppen CHILD vid Jönköping University, har från Vetenskapsrådet blivit beviljad 21,9 miljoner kronor i anslag för forskningsprogrammet ”Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder”.

Nu byggs fler studentlägenheter centralt i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 10:17 CET

Jönköping University utökar sitt samarbete med fastighetsbolaget Tosito. Omkring 220 nya studentbostäder kommer att byggas i Saabs tidigare lokaler på Odengatan med successiv inflyttning från januari 2020.

Konsten – och tekniken – att gestalta rum med ljus

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 16:59 CET

Med sin forskning om arkitektonisk ljusgestaltning är Ulrika Wänström Lindh, lektor vid ljusdesignutbildningen vid Tekniska högskolan i Jönköping, unik i Sverige. Nu kommer hennes första bok – Ljusdesign och rumsgestaltning. I gränslandet mellan tekniskt inriktad arkitektur och konstnärlig formgivning tar boken sig an hur ljus kan förvandla rum.

Studenter träffar över 100 företag på karriärmässa

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:53 CET

Jönköping University och Saab i Jönköping ingår strategiskt partnerskap

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 14:10 CET

Jönköping University och Saab i Jönköping har tecknat avtal om strategiskt partnerskap. Avtalet ger möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans för att utveckla utbildning och forskning som stärker svensk industri. Saab blir i och med det nya avtalet det femte företaget som tecknar strategiskt parterskapsavtal med Jönköping University.

Delaktighet i vardagen – ungdomar med och utan funktionsnedsättningar berättar

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 11:21 CET

Forskning har visat att delaktighet i aktiviteter i hem, skola och samhälle har ett positivt inflytande på människors hälsa och välbefinnande. För ungdomar med funktionsnedsättning, hur ser deras delaktighet ut i och utanför skolan? Det beslutade sig Frida Lygnegård från forskningsmiljön CHILD på Hälsohögskolan vid Jönköping University att ta reda på genom att låta ungdomar själva svara på detta.

Miljoner till Hälsohögskolan för att kompetensutveckla vård och omsorg i länet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 14:22 CEST

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats 12,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att tillsammans med Region Jönköpings län (Futurum och Kommunal utveckling) stärka kompetensen och möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg. KOSTA*-projektet startar den 1 december 2018 och ska pågå under tre år.

Relationer avgör familjeföretagens framtid

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 12:34 CEST

Vilken betydelse har relationsbyggandet mellan en extern vd och ägarna i familjeföretag? I en ny doktorsavhandling på Jönköping University visar Matthias Waldkirch hur misskötta relationer kan få stora konsekvenser för organisationen. – Ägarna letar ofta efter formella kvalifikationer vid rekrytering, men det säger inget om hur vd:n fungerar i ett familjeföretag, säger Matthias Waldkirch.

Studenter från Jönköping International Business School tävlar om praktikperiod i Kina

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 10:48 CEST

Jönköping International Business School och företaget Ramo Group utlyser en tävling för studenter där de kan vinna en praktikperiod i Kina, inklusive boende, flygbiljetter och en kurs i mandarin. - Kina har blivit en viktig handelspartner och därför är detta ett givande samarbete för oss, säger Stefan Brolin, näringslivsansvarig vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • kacorikfn.pfkjsoalrmlbcirifongmk@jemu.zxsevq
 • 036 10 15 05

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • kamptigie.vxbixtngvxhaunm@wxjujh.stbest
 • 036-10 16 10

Om Jönköping University

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning finns ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.
Jönköping University har ca 11 500 studenter – varav 2 200 är internationella studenter – 850 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag.
Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.
Jönköping University är organiserat som en stiftelsehögskola och har rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildning och forskning bedrivs genom Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.
Jönköping University erbjuder även uppdragsutbildning samt ger förberedande utbildningsprogram för internationella studenter.

Adress

 • Jönköping University
 • Box 1026
 • 551 11 Jönköping
 • Vår hemsida