Trygga föräldrar ger trygga barn - betydelsen av föräldra-barnrelationer studeras i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 11:50 CEST

När ungdomar pratar med sina föräldrar om vad de gör på fritiden, ägnar ungdomarna sig i mindre grad åt olika riskbeteenden såsom ungdomsbrottslighet och alkohol- och tobaksanvändning över tid. Det slår Sabina Kapetanovic, Hälsohögskolan, Jönköping University fast i en ny doktorsavhandling.

Svårt opioidberoende nekades behandling

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 08:42 CEST

Personer med ett svårt opioidberoende nekades behandling på grund av att Socialstyrelsen skapade ett regelverk som exkluderade vissa grupper, trots att det inte fanns så stora skillnader vad gäller exempelvis problemtyngd och diagnostik.

Ny rapport om konstgräs som miljöfråga i medier

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 09:30 CEST

Konstgräset har under de senaste åren kommit att bli ett slagträ i miljödebatten. Nu har ett forskningsprojekt på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University undersökt hur våra nyhetsmedier rapporterar om konstgräs som miljöfråga.

Å ena sidan finns farhågan att gummigranulatet som används på många konstgräsplaner, och som tillverkas av återvunna bildäck, orsakar spridning av plast i naturen. Å andra sidan kan återvinningen av bildäck till konstgräsmaterial ses som en miljövinst, eftersom kasserade däck då kommer till användning istället för att slängas, och då nämnda gummigranulat släpper ut en mindre mängd växthusgaser än konkurrerande material sett till materialets hela livscykel.

Hur rapporterar då våra nyhetsmedier om konstgräs som miljöfråga? Detta undersöks i ett forskningsprojekt på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Projektet finansieras av Svensk Däckåtervinning AB och en forskningsrapport har nyligen publicerats.

- Överlag är frågan underartikulerad i medierna, säger Ernesto Abalo, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid HLK, som skrivit forskningsrapporten. Men från och med 2016 blir konstgräs som miljöfråga allt relevantare för medierna, tillägger han.

Studien visar bland annat att konstgräs vanligast kopplas till spridningen av plast och gummi i naturen, även om kemikalierelaterade miljöproblem också knyts till konstgräset. Vidare är det vanligast att politiker och myndighetsföreträdare kommer till tals i rapporteringen, medan det är relativt ovanligt att forskare och vanliga medborgare gör detsamma.

- Ett intressant resultat är också att medierna i normalfallet inte väljer att lyfta fram eventuella miljövinningar som användningen av gummigranulat kan innebära. Riskerna med granulatet tycks ha ett större nyhetsvärde. Detta är intressant med tanke på att cirkulärekonomiska praktiker annars är något som främjas i samhället, exempelvis när det kommer till pantning och konsumtion, avslutar Ernesto Abalo.

Rapporten finns tillgänglig här.

För mer information, kontakta:

Ernesto Abalo, Universitetslektor medie- och kommunikationsvetenskap, 036-10 14 37, ernesto.abalo@ju.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Konstgräset har under de senaste åren kommit att bli ett slagträ i miljödebatten. Nu har ett forskningsprojekt på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University undersökt hur våra nyhetsmedier rapporterar om konstgräs som miljöfråga.

Läs vidare »

Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 11:30 CEST

Var femte jobb i Sverige finns inom industrin. För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Nu kraftsamlar fem lärosäten kring en ny nationell företagsforskarskola inom området Smart Industri.

Tre nya hedersdoktorer utses vid Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 11:15 CEST

Rektor har den 7 maj beslutat om tre nya hedersdoktorer. De som utses är professor emerita Dale Clark Farran, professor emerita Gwen Sherwood och professor Andrés Rodríguez-Pose. Promoveringen äger rum den 12 oktober vid Jönköping Universitys Akademiska Högtid.

Regeringen har utsett 4 nya styrelseledamöter till Stiftelsen Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 10:19 CEST

Den 1 maj tillträdde fyra nya styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen Jönköping University. De nya styrelsemedlemmarna har en bred och varierad erfarenhet - och representerar såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet och den regionala tillverkningsindustrin. Mandatperioden för de nya styrelseledamöterna är 1 maj 2019 till 30 april 2022.

De nya ledamöterna är:


Anna Yman
, född 1972, VD för SWECO Environment,

SWECO Enviroment har ca 850 anställda och Anna Yman har varit VD där sedan 2012, men verksam inom SWECO i 28 år, bl.a. som regionchef. Tidigare har Anna Yman har också varit verksam som forskare vid Stockholms universitet. I sitt dagliga arbete har Anna Yman mycket fokus på teknikens roll och hur den kan bidra till ett mer hållbart samhälle.


Madelene Sandström
, född 1961, ek lic. och forskare

Madelene Sandström har större delen av sin karriär varit engagerad inom forskning och forskningsfinansiering.Åren 2009 till 2018 var Madelene Sandström VD för KK-stiftelsen och tidigare har hon bl.a. varit verksam som generaldirektör för FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, vice generaldirektör för Vinnova samt haft en rad styrelseuppdrag inom forskningsrelaterade verksamheter. Hon har således en gedigen och bred erfarenhet av det svenska forskarsamhället och innovationssystem.


Mats Eriksson
, född 1959, professor i Omvårdnadsvetenskap, Örebro Universitet

Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap och ledare för en forskningsmiljö vid Örebro Universitet och bedriver omfattande forskning om barn och unga. Mats Eriksson har tidigare bl.a. varit verksam som studierektor för forskarutbildningen Medicinsk Vetenskap vid Örebro Universitet, specialistsjuksköterska i intensivvårdoch avdelningsföreståndare inom neonatal.


Linda Fransson
, född 1974, VD och delägare, Gnosjö Automatsvarvning AB

Sedan 2012 är Linda Fransson VD för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB. Hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Som VD anser hon att det ärt viktigt att driva utvecklingen framåt och våga testa för att hitta nya bättre tillvägagångssätt. Hon har även en teknologie kandidatexamen i Maskinteknik från Tekniska Högskolan i Jönköping.


Stiftelsestyrelsen övriga av regeringen förordnade medlemmar till och med den 30 april 2022 är:

 • Monica Dahlbom, kammarrättspresident (ordförande)
 • Mikael Alexandersson, professor Göteborgs universitet.
 • Søren E. Frandsen, rådgivare
 • Johan Ohlson, inköpsdirektör SAAB

Utöver de externa ledamöterna ingår i styrelsen även rektor och representant för lärarna respektive studenterna.


För mer information, kontakta:

President Agneta Marell

Tel: 036-10 10 01

E-post: agneta.marell@ju.se


Så här utses styrelsen till Stiftelsen Jönköping University

Stiftelsestyrelsen utser en nomineringsgrupp som föreslår ordförande och externa ledamöter. Nomineringsgruppen arbetar självständigt och lägger fram förslag på namn till regeringen. Regeringen beslutar utifrån förslaget en ny styrelse. 

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Den 1 maj tillträdde fyra nya styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen Jönköping University. De nya styrelsemedlemmarna har en bred och varierad erfarenhet - och representerar såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet och den regionala tillverkningsindustrin. Mandatperioden för de nya styrelseledamöterna är 1 maj 2019 till 30 april 2022.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Våren firas in på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 13:07 CEST

Välkommen att fira in våren med oss tisdag den 30 april kl.13.00. Firandet äger rum på campus, mellan biblioteket och Tekniska Högskolan.

Tekniska Högskolan satsar stort på livslångt lärande

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 08:00 CEST

KK-stiftelsen godkände i förra veckan inte mindre än två nya projekt inom programmet Expertkompetens för Innovation, Premium och Smarter 2.0, där Tekniska Högskolan samarbetar med andra lärosäten i Sverige att utveckla utbildningar av yrkesverksamma. Projekten innebär i praktiken att ett 20-tal kurser kommer utvecklas, vilka kommer erbjudas industriföretagen med start redan i år.

Stort intresse för utbildningar på avancerad nivå vid Jönköping University - ökning med 28%

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 19:38 CEST

Den 15 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2019. Statistik från UHR visar att söktrycket till högskolor och universitet på nationell nivå är i stort sett detsamma som föregående år. Trenden är samma på Jönköping University, men här förstahandssökande till program på grundnivå minskat medan antalet förstahandssökande till avancerad nivå har ökat med totalt sett 28%.

Pressinbjudan: SPARKs Årskonferens med Digitalisering i fokus

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 09:26 CEST

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom Kunskapsintensiv produktframtagning. Varje år anordnas en konferens som samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag. När? 25 april kl. 8.30-16.30 Var? Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Avdelningschef
 • Marknadsavdelningen
 • haainnwxa.yhvishnbcxorzkg@yvjuyh.sejenb
 • +46 36 10 10 78
 • +46 76 118 73 79

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Me&Ju
 • kafktijwe.bubiidngiphatom@snjuno.sjhegk
 • 036-10 16 10
 • +46 73 910 19 34

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • dawfnigbelzc.etokmymanyr@jbku.ogsecu
 • 036- 10 17 03

 • Presskontakt
 • Teamledare
 • Kommunikationsteamet
 • inyfgeeageahrdwz.slskrtbeanglixzd@cwjujr.sxseik
 • +46 36 10 18 30
 • +46 73 910 19 57

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskningsmiljön Spark
 • hahcnnvwa.absjxyosrctrjvomwt@jtau.ohseai
 • +46 36 10 11 99
 • +46 739 10 15 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Forskningsmiljön Transform to AAA
 • hazfkawyn.qfstwarazkhlyf@jecu.vesemk
 • +46 36 10 18 45
 • +46 739 10 19 30

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • soempheqiemo.lgzilzqjelgfaqelloe@jxeu.zbsegx
 • +46 36 10 18 16
 • +46 73 910 08 65

Om Jönköping University

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning finns ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.
Jönköping University har ca 11 500 studenter – varav 2 200 är internationella studenter – 850 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag.
Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.
Jönköping University är organiserat som en stiftelsehögskola och har rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildning och forskning bedrivs genom Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.
Jönköping University erbjuder även uppdragsutbildning samt ger förberedande utbildningsprogram för internationella studenter.

Adress

 • Jönköping University
 • Box 1026
 • 551 11 Jönköping
 • Vår hemsida