Skip to main content

Tomas Kroksmark

Professor

Kontaktperson

Tomas Kroksmark, född 1950, tillsattes 2001 som professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation. Dessförinnan var han professor i didaktik vid Göteborgs universitet (1999-2001) och vid Umeå universitet där Kroksmark höll professorsstolen i pedagogiskt arbete (1994-1999). Han disputerade 1987 på avhandlingen Fenomenografisk didaktik vid Göteborgs universitet och erlade lärarexamen vid Göteborgs universitet 1979. Tomas Kroksmark är ledamot av Norska forskningsrådet och ingår i Lärarförbundets vetenskapliga råd liksom i Pedagogiska Magasinets redaktionsråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera