This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Råd och anvisningar Aktiestinsen

Dokument -

Råd och anvisningar Aktiestinsen

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt