This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Det lönar sig att plugga till ingenjör!

Enligt nya beräkningar från Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer det år 2030 vara brist på cirka 30 000 ingenjörer.

Arbetsgivarna har under flera år uttryckt att det varit brist på yrkeserfarna ingenjörer och andra personer med teknisk kompetens. Enligt SCB:s beräkningar kommer det år 2030 saknas cirka 30 000 ingenjörsutbildade. Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

På Tekniska Högskolan (JTH) kan du läsa ingenjörsprogram på grundnivå inom flera olika inriktningar:

  • Byggnadsutformning med Arkitektur
  • Husbyggnadsteknik / Väg- och Vattenbyggnadsteknik
  • Mjukvaruutveckling och Mobila plattformar
  • Inbyggda system
  • Logistik och Ledning
  • Industriell ekonomi och Produktionsledning
  • Produktutveckling och design

JTH erbjuder även masterprogram på avancerad nivå samt yrkesinriktade högskoleprogram.

Related links

Ämnen


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt