This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

JIBS-doktorand utvald att delta i prestigefullt symposium

Hamid Jafari, doktorand i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS), har blivit utvald att närvara vid S:t Gallen Symposium i Schweiz 3-4 maj.

Det centrala målet med symposiet är att främja en generationsöverskridande, interkulturell och tvärvetenskaplig dialog genom att tillhandahålla en plattform för en öppen och självkritisk debatt om grundläggande utmaningarna i vår tid. Varje år samlas 600 beslutsfattare från områdena näringsliv, politik, vetenskap och samhälle tillsammans med 200 av de mest begåvade unga personer från hela världen, med det gemensamma målet att utveckla lösningar på vår tids viktigaste frågor.

Hamid Jafari är doktorand i företagsekonomi vid sektionen för Marketing and Logistics och är knuten till Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS). Han arbetar för närvarande med Retailing (detaljhandeln). Hans forskningsintressen inkluderar Corporate Social Responsibility, Category Management, Postponement Strategies, och Private Branding issues in Retail Management.

Detta är det 42:a S:t Gallen Symposium som hålls under temat "Facing Risk" 3-4 maj 2012 på universitetet i S: t Gallens campus i Schweiz.

Mer information
www.stgallen-symposium.org

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt