Gå direkt till innehåll
Förbättringsarbete förändrar personalen

Pressmeddelande -

Förbättringsarbete förändrar personalen

Att ha en delad utgångspunkt är inte enbart en förutsättning för kvalitetsarbete utan även ett resultat av detta. Det visar en ny doktorsavhandling vid Jönköping University.

Annika Nordins avhandling handlar om kontinuerligt förbättringsarbete inom vård och omsorg där fokus har legat på de personer som genomför förbättringarna. Studierna är gjorda på sjukhuskliniker i landsting och regioner samt på kommunala äldreboenden.

Tidigare forskning har visat att det är fördelaktigt att de som genomför förändringar har en delad utgångspunkt och att det är en förutsättning för kvalitetsförbättringar. Annika Nordin har i sitt avhandlingsarbete utgått från att en delad utgångspunkt inte bara är en förutsättning utan en del av resultatet av kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete, något som de som arbetar med förbättringsarbete utvecklar tillsammans. Studierna i avhandlingen handlar om kliniska mikrosystem, interprofessionella förbättringsteam samt kvalitetsregistret Senior alert.

– Deltagarna i ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete förändrar sin syn på sig själva och konsekvenserna av sitt arbete. De förändrar också hur de ser på sin verksamhet och de patienter de arbetar för, förklarar Annika Nordin.

Forskningen bidrar till djupare förståelse för kvalitetsförbättringsarbete och är viktig för de som initierar, leder och stödjer förbättringsarbete.

– Vi har en tradition inom forskningen att mäta i siffror, men förbättringsarbete sträcker sig bakom räknetal och grafer. Det är människor det handlar om och det räcker inte med att mäta slutresultat, man måste även se dem kvalitativa effekterna, säger Annika Nordin.

Annika Nordin försvarade framångsrikt sin avhandling ”Expressions of shared interpretations - Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health- and elderly care” den 6 oktober.

Länk till avhandlingen.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 649 mnkr. 

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör 036-10 11 06