This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

JIBS – bäst i Sverige

Jönköping International Business School (JIBS) är bäst i Sverige på internationalisering. Det visar en ny rankning från URANK som har listat alla svenska ekonomutbildningar. 

URANK har i år för första gången gjort en rankning av ekonomiska utbildningar i Sverige, det vill säga av alla lärosäten som erbjuder längre sammanhållna ekonomprogram, inklusive sådana som har rätt att utfärda civilekonomexamen. Totalt har 25 lärosäten med ekonomiutbildningar blivit rankade och JIBS hamnar på en femte plats i landet totalt sett.

JIBS hamnar etta respektive tvåa när det gäller kategorierna ”Internationalisering” och ”Lärarna”.

Internationalisering beräknas med sex olika faktorer, bland annat andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin, andel inresande studenter (av alla), andel inresande forskarstuderande (av alla) och andel lärare födda utomlands.

Rankingfaktorn ”Lärarna” styrs av två variabler: andel disputerade lärare och andel professorer av lärare.

URANK är en fristående association som årligen genomför rankningar av svenska universitet och högskolor som utbildningsinstitutioner. Rankningen är oberoende och baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.

Mer information om rankningen http://www.urank.se/

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt