This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Topplacering för JIBS ekonomiutbildningar

Pressmeddelande -

Topplacering för JIBS ekonomiutbildningar

Ekonomiutbildningarna på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) är tredje bäst i landet, enligt en ny oberoende undersökning.

URANK har genomfört en oberoende rankning av högskolor och universitet i Sverige.  Inom ämnet ekonomi (det vill säga de utbildningar som erbjuds av JIBS) placerade sig Högskolan i Jönköping på en tredjeplats. Totalt har 25 lärosäten med ekonomiutbildningar blivit rankade.

Bland de lärosäten som har rätt att utfärda civilekonomexamen kommer Jönköping på första plats, och för kriteriet Internationalisering rankas JIBS utbildningar också som nummer ett.

Internationalisering beräknas med fem olika faktorer, bland annat andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin, andel inresande studenter och andel lärare födda utomlands.

URANK är en fristående organisation som årligen genomför rankningar av svenska universitet och högskolor med fokus på utbildning. Rankningen baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.


Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt