This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder

Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och har av världshälsoorganisationen (WHO) klassats som en kronisk sjukdom. Övervikt/fetma under barn och ungdomsåren är förenat med flera hälsorisker senare i livet, som bland annat metabolt syndrom, diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar.


Hälsohögskolan i Jönköping har i samarbete med Sahlgrenska akademin i Göteborg studerat övervikt och fetma vid 20 års ålder i relation till födelsevikt och viktutveckling under barndomen.

I studien ingick 671 barn i Jönköpings län, som följdes med avseende på vikt och viktutveckling från födelsen till 20 års ålder. Studien visade att vid 20 års ålder hade 25 % av ungdomarna övervikt eller fetma. Flertalet av dem hade normal vikt vid 5,5 år och nästan hälften även vid 15 års ålder.

- Det räcker inte med att identifiera fetma eller övervikt hos 5½-åringar för att komma åt problematiken vid 20-årsåldern, förklarar Boel Andersson Gäre.

Av de barn som hade övervikt eller fetma vid 5½ år hade 60 % även övervikt eller fetma vid 20 års ålder. Av 15-åringarna som hade övervikt eller fetma hade 79 % det även vid 20 år.

I studien kunde inget samband mellan födelsevikt och senare utveckling av övervikt eller fetma påvisas. Därför är det viktigt att arbeta preventivt med hela barn- och ungdomspopulationen. Dessutom behöver effektiva behandlingsmetoder utarbetas för tonåringar som redan utvecklat övervikt eller fetma.

 

För mer information, kontakta
Christina Celsing Fåhraeus
christina.fåraeus@hhj.hj.se
Tel: 036-714848, 070-5156179

Lill-Kari Wendt
lill-kari.wendt@hhj.hj.se
Tel: 036-123119, 0706 123119

Boel Andersson Gäre
Boel.Andersson-Gare@lj.se
Tel: 036-321247, 070-64541147

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt