Skip to main content

K2A delårsrapport januari-juni 2015

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 09:30 CEST

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 9,2 Mkr (6,4)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1,5 Mkr (1,1)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 31,3 Mkr (0)
  • Periodens resultat egyet skatt uppgick till 25,5 Mkr (0,9), motsvarande 10,98kr (5,88) per stamaktie

–Utvecklingen av våra bostadsprojekt fortsatte planenligt under det andra kvartalet. Projekt Kungsbäck i Gävle färdigställdes i juni och det är mycket glädjande att konstatera att samtliga 95 lägenheter redan är uthyrda, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– K2A är ett bolag under uppbyggnad och utveckling, med tyngdpunkten i projektportföljen, vilket avspeglas i resultatet för det första halvåret. Flertalet av våra pågående bostadsprojekt kommer att färdigställas under 2015/2016 och successivt medför detta ökade hyresintäkter.

– Det råder stor brist på framför allt mindre hyresrätter och studentbostäder i Sverige. Dessa bostadskategorier är en betydande del av K2A:s verksamhet och erbjudande på marknaden. Med en kraftigt växande befolkning ser vi en fortsatt stark och ökande efterfrågan på mindre bostäder till överkomliga hyror, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.30 den 18 augusti 2015.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

PDF-dokument