Skip to main content

K2A delårsrapport januari-juni 2017

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 13:45 CEST

  • Periodens hyresintäkter ökade till 38,9 Mkr (18,3)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 8,0 Mkr (3,7)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,4 Mkr (-)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 97,1 Mkr (3,7)
  • Totalt antal färdigställda/förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 1 111.

– K2A, med en omfattande verksamhet inom studentbostäder, utvecklas snabbt och nu växer även andelen hyresbostäder i portföljen med pågående projekt lokaliserade till Haninge, Örebro, Västerås och Enköping, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– I princip är samtliga av våra hyresbostäder uthyrda redan före färdigställande, vilket visar på ett starkt intresse för hyresrätter i allmänhet, fortsätter Johan Knaust.

– Sedan förra sommaren har många hyres- och studentbostäder i våra projekt färdigställts och hyresgäster flyttat in, vilket medfört att såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat mer än fördubblats, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Press- och IR-kontakt, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.45 CET den 22 augusti 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

PDF-dokument