Skip to main content

K2A delårsrapport januari-mars 2016

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 11:15 CEST

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 8,8 Mkr (4,6)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,1 Mkr (0,6)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 Mkr (18,5)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (14,8), motsvarande -0,60 kr* (6,36) per
  • stamaktie
  • Vid periodens slut hade K2A 1 839 student- och hyresbostäder i pågående/planerade projekt

– Under förra året etablerade vi oss på nio nya marknader. 2016 har börjat med att vi lagt ytterligare en intressant ort till vår karta, Sundsvall, där vi kommer att bygga cirka 200 studentbostäder, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Den 31 mars 2016 hade vi sammanlagt 2 193 lägenheter i fastighets- och projektportföljen, en ökning med närmare 900 lägenheter sedan motsvarande tidpunkt förra året, fortsätter Johan Knaust.

– Efterfrågan på den typ av bostäder som vi fokuserar på – välplanerade mindre hyresrätter i attraktiva lägen – är fortsatt mycket god på våra utvalda marknader. Den demografiska utvecklingen och en stark konjunktur gör att vi inom överskådlig framtid inte ser någon förändring i den situationen, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.15 den 11 maj 2016.

*Resultat per stamaktie efter utdelning till preferensaktieägare.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

PDF-dokument