Skip to main content

10 omvärldstrender som påverkar vårt 2016

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 10:45 CET

Sällan har så många strukturella förändringar sammanstrålat i en och samma tidpunkt. Vi kan på goda grunder tala skiften i allt från geopolitik, klimat och global ekonomi till teknologi, handel, kultur och värderingar där summan av dessa kan leda till skiften på kontinentalsockelnivå och driver den strategiska osäkerheten till nära nog en perfekt storm. Det är i denna perfekta storm som nationer, företag och individer idag befinner sig. Och stormen leder till omprövning av stor och smått. 2016 blir ett år som präglas av disruption, rotation och jakten på frälsning. Det menar Kairos Future i sin trendspaning.

Med en värld i kaos kommer nationer, företag och individer att ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Nedan listar vi 10 stora omvärldstrender som påverkar oss 2016.

  1. Ny ekonomi. Med en ekonomi som inte längre beter sig som den ska omprövar vi allt – från faran med tryckpressar till nya globala digitala valutor.
  2. Nya horisonter. Efter kris kommer omprövning och nya horisonter, där politikens fokus förskjuts från dagspolitik till stora tag och ideologi och princip. Redan har t ex flyktingkrisen drivit upp frågan om hur dagens välfärdsstat ska kunna kombineras med öppenhet mot omvärlden.
  3. Nya aktivister. Politiken klarar inte att lösa allt, lika lite nu som förr. Därför spelar superentreprenörer och storbolag en växande roll i att investera i långsiktigt hållbara lösningar på de långsiktiga utmaningarna samtidigt som miljardärerna lägger allt mer i olika fonder ämnade för uppgiften.
  4. Ny energi. Med ökade investeringar, fallande priser och en kraftigt ökad efterfrågan i utvecklingsländerna tar vi stora steg mot en soldriven ekonomi och gräver stora hål i energibolagens balansräkningar. Men också andra och helt revolutionerande energikällor kan finnas i startgroparna.
  5. Ny framtid. Framtiden går i vågor och inte på många decennier har fler och mer optimistiska och spektakulära visioner för framtiden presenterats och varit på väg att realiseras.
  6. Nytt ägande. Det nya ägandet är delandet. Dela taxi, bostad, bil, idéer. Och låna det som går, allt för att maximera komfort och flexibilitet till minimal kostnad och strul. För såväl företag som enskilda. Spara är den nya slösa.
  7. Ny kontroll. Om industrisamhället handlade om att kontrollera det manuella arbetet och styra arbetares prestationer med vetenskaplig precision, så handlar det nu om att styra och mäta allt. Med människan som flygmotor blir allt mätbart, predicerbart och styrbart. Och med appar kan vi t o m styra våra egna drömmar.
  8. Nya värderingar. Där drömmen förr handlade om frihet, upplevelser och korta gig växer nya värderingar fram hos de unga. De betonar trygghet framför frihet, sanningar framför tyckanden, långsiktiga engagemang framför korta gig, den lilla världen framför den stora. Och driver föräldragenerationen till vansinne.
  9. Ny enkelhet. I mitten av 1800-talet flyttade H D Thoureau ut i skogen och skrev en bok om enkelhet. På 20- och 30-talet predikade frisksportarna ett enklare, sundare liv. Nu sker det igen. Nu söker vi självfrälsning genom att städa upp vår kropp, men också göra oss av med allt det skräp vi samlat på oss och bara behålla det som väcker lust och engagemang.
  10. Ny överlevnad. Att lära sig överleva handlar inte så mycket om att bygga bunkrar fulla med mat och vapen som att lära sig hur man kan leva av det som finns i naturen och framför allt att överleva alla yttre intryck. Därför skaffar vi överlevnadsarmband, fyller färger i ifyllnadsböcker och går på stan med en flaska dyr buljong.

Ladda ner en sammanfattning av trendföreläsningen ”What’s on 2016” på http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/whats-on-2016/

För mer information, kontakta Helen Jönsson, kommunikationsansvarig Kairos Future, helen.jonsson@kairosfuture.com eller 070-219 09 29. 

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm vi har egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy