Skip to main content

3 av 5 äldre litar inte på äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 10:26 CEST

Rekordgenerationen, födda 1945-1954, har ett lågt förtroende för äldreomsorgen och endast 36 procent litar på att äldreomsorgen kommer att ta hand om dem när de behöver det. Rekordgenerationen vill gärna ha en hög ålder men 7 av 10 vill inte bli riktigt gamla. Enligt dem är man gammal på riktigt när man inte längre klarar sig själv. Det är i minst utsträckning själva döden och vad som händer därefter som oroar, utan det är att förlora sin självständighet och värdighet som är den största oron. Det visar Kairos Futures studie om framtidens åldrande och äldreomsorg. 

Fokus hos rekordgenerationen ligger inte på att kunna överleva, utan att kunna få leva. De har överlag inga större illusioner om offentligt stöd i framtiden. Förtroendet för att äldreomsorgen ska ta hand om dem när de behöver det är lågt. Framför sig ser framtidens äldre ett stort egenansvar för försörjningen av den egna framtida sjukvården och äldreomsorgen. 3 av 5 tror att de kommer att få betala en stor del själva. Samtidigt är det inte i närheten så många, bara 21%, som tror att de har resurser att betala själva i framtiden. Nästan 1 av 5 anger idag att dödshjälp kommer att vara mycket viktigt för dem att kunna få i framtiden.

Hälften av rekordgenerations anhöriga är beredda att rycka in minst en gång i veckan för att stödja sina föräldrar med vardagssysslor, men också säkerställa att deras föräldrar får vård och omsorg från vårdgivare.

De största orosmolnen med att bli riktigt gammal är att bli som ett ”kolli” (80% oroar sig för detta), att inte kunna ta hand om sig själv/bli beroende av andra (68%), att inte få den vård man behöver (64%), att förlora sin värdighet (62%) och att inte kroppen ska orka med vardagssysslorna (59%).

Samtidigt överskattar chefer och personal inom äldreomsorgen rekordgenerationens oro i många avseenden, i synnerhet när det gäller oron för att bli ensam. De allra flesta vårdbiträden/undersköterskor, chefer och präster/diakoner tror att rekordgenerationen oroar sig för att bli ensam– medan detta bara är något 46% faktiskt gör.

Pressrapporten finns på www.kairosfuture.com/publikationer. För mer information, kontakta Helen Jönsson, kommunikatör Kairos Future, helen.jonsson@kairosfuture.com eller 070-219 09 29.

Om studien

Studien bygger på resultat från flera olika metoder, bland annat en enkät som besvarats av 5200 personer samt expertseminarium och workshops med personal och chefer inom äldreomsorgen, präster och diakoner. Enkäten har besvarats av cirka 965 personer från rekordgenerationen, 854 personer födda 1955-1977, 1911 vårdbiträden och undersköterskor, 145 förvaltningschefer och ordföranden i kommunala nämnder, 731 präster och diakoner och 619 personer födda 1937-1944.

Studiens medarrangörer

Helsingborgs kommun, Hemsö Fastighets AB, Kommunal, Lerums kommun, Linköpings kommun, Sveriges Pensionärers Förbund, Stockholms stad, Svenska kyrkan, Vårdföretagarna, Köpings kommun, SKL och Regionförbundet Uppsala län.


Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Peking, Barcelona och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy