Skip to main content

Den framtida staden en identitetsmarkör

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:00 CET

Invånarnas förväntningar på staden varierar men i toppen av förväntningarna ligger möjligheter till ett stimulerande liv och självförverkligande. Det visar en undersökning av Stockholmares förväntningar på staden som genomförts av Kairos Future. Enligt rapporten ”Den framtida staden” behöver städer markera en identitet för att behålla och locka nya människor och företag till sig.

– Staden ska vara tummelplatsen för att pröva nya identiteter och att utforska vem man verkligen är. Staden ska ge utrymme för nya levnadssätt och sociala mönster, säger Jessica Carragher Wallner. Hon är en av tre framtidsstrateger från Kairos Future som står bakom rapporten Den framtida staden.

Upplevelser på livets alla områden är en viktig utvecklingsfaktor för den urbana miljön, enligt Kairos Futures rapport. Staden ska bidra till invånarnas upplevelser och gärna till deras möjligheter till transformation: att utveckla sig, utbilda sig, göra karriär eller på andra sätt förändra sig själva och sina liv.

– Människor har i alla tider sökt sig till staden med hopp om kunna försörja sig. Men idag räcker det inte med att en stad erbjuder goda karriärmöjligheter och bra basfunktioner. Idag gäller det att staden stödjer människors självförverkligande med ambitioner efter att leva ett liv som ska bli ”bättre än bra” för det är med det löftet som städerna i dag lockar nya invånare. De städer som bäst lever upp till det löftet blir vinnare med allt från kultur och naturupplevelser till vimmel och mingel, säger Erik Herngren, framtidsstrateg och författare till rapporten Den framtida staden.

En utmaning blir att tillgodose heterogena värderingar och preferenser som rymmer den urbana miljön. Den amerikanska forskaren i regional ekonomisk utveckling Richard Florida använder begreppet den kreativa klassen, för dem med högst utbildning och störst möjlighet att påverka både sitt eget arbete och samhällets utveckling. Dessa kommer att driva på utvecklingen av den framtida staden enligt rapportförfattarna. Samtidigt måste staden ge plats åt dem som inte räknar sig som hippa, rika och pådrivande.

– Staden måste klara av konststycket att kunna attrahera den kreativa klassen och samtidigt ge rum åt självförverkligande för alla sorters människor i staden, säger Ulf Boman, framtidsstrateg och författare till Framtida staden.

– Staden ska också bidra till hållbarhet; ekonomisk, miljömässig och inte minst social hållbarhet. I sämsta fall bidrar staden till ekologisk utarmning och social utslagning – i bästa fall till att förverkliga människors hopp och drömmar på miljövänliga sätt. Mina drömmars stad, helt enkelt, fortsätter Ulf Boman.

För mer information om rapporten Den framtida staden kontakta:

Ulf Boman, framtidstrateg vid Kairos Future AB: +46 (0) 70 377 21 65

Jessica Carragher Wallner, framtidstrateg vid Kairos Future AB: +46 (0) 73 092 25 47

Erik Herngren, framtidstrateg vid Kairos Future AB: +46 (0) 70 543 96 60

E-post: fornamn.efternamn@kairosfuture.com

OM KAIROS FUTURE CLUB

Den framtida staden är en framtidsrapport som har producerats för framtidsnätverket Kairos Future Club. Nätverket består av medlemmar från olika branscher och befattningar och arrangeras av Kairos Future AB.
Kairos Future Club tar fram ca 8 framtidsrapporter om året och i dessa uforskas omvärld och framtid. Läs om kommande teman här: http://www.kairosfutureclub.com/events

Sedan år 2001 har Kairos Future AB erbjudit företag och organisationer kontinuerlig utforskning av omvärld och framtid genom kunskapsnätverk. Från och med hösten 2009 heter nätverket Kairos Future Club.

Kairos Future AB är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Grundat år 1993.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera