Skip to main content

Framtidsnätverk lanserar ämnen för 2010

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 16:23 CET

– Kontinuerlig koll på utveckling, omvärld och trender ger automatiskt ett försprång i affärs- och verksamhetsplanering och större flexibilitet i kriser och konjunktursvackor, säger Petra Skaffloth som ansvarar för nätverket Kairos Future Club.

Nästa år kommer 14 framtidsteman att utforskas i framtidsnätverket Kairos Future Club. Teman som ger nätverksmedlemmarna ett försprång inför framtiden. Några av dem handlar om arbetsliv, näringsliv och samhälle, andra om konsumtion, generationer och värderingar.
–Vår ambition med framtidsnätverkt är att leda framtidsdebatten och vi gör det genom att täcka in många ämnen i omvärlden som berör de flesta verksamheter, säger Petra Skaffloth.

Genom att täcka in ett brett spektrum av teman i framtidsnätverket Kairos Future Club hoppas företaget att kunna driva och leda diskussioner om framtiden. Till varje tema produceras en framtidsrapport av framtidsstrategerna på Kairos Future. Nätverksmedlemmar, som kommer från olika branscher och befattningar, ses för att fördjupa temat i rapporten och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Till skillnad från andra affärsnätverk fokuserar Kairos Future Club på framtiden.

Mats Lindgren, vd och grundare av Kairos Future, beskriver en av 2010-talets stora samhällsomdaningar – och ett av temana som utforskas i vår nästa år – Ratingsamhället:
– Förr var det författare, skådespelare och andra som själva valt ett liv i rampljuset som blev föremål för kritikers granskande, ibland hyllade, ibland sågade. Men de hade själva valt det. Idag är det alla som på något sätt har kontakt med "publiken" – lärare, läkare, servicepersonal, konsulter, ja alla med någon form av kundkontakt utsätts för marknadens granskande ögon. På doktorsguiden hudflängs läkare, på rejta.se ännu så länge i första hand företag, men steget till individ är inte långt.

Vad gör ratingsamhället intressant?
–Gör transparensen och det ständiga bedömningarna oss bättre? Eller kommer det leda till att t ex lärare och läkare väjer för de obehagliga besluten och svåra fallen för att slippa sjunka i ranking? säger Mats Lindgren retoriskt.
Ämnet utforskas i en rapport som tas fram i mars 2010.

Ratingsamhället är ett av de framtidsteman som utforskas i nätverket under 2010 med avsikt att upplysa om och inspirera till idéer och utveckling inför framtiden.
Ett annat tema är generationsrapporten om 90-talisterna, som handlar om den kommande generationens krav och förväntningar. Pensionsavgångar, kompetensväxling och förändrat kommunikationslandskap är några arenor som påverkas av den kommande generationens värderingar.
Se hela agendan för Kairos Future Club 2010 här: http://www.kairosfutureclub.com/agenda2010

FÖR MER INFORMATION OM KAIROS FUTURE CLUB:
Petra Skaffloth, ansvarig för Kairos Future Club
E-post: petra.skaffloth@kairosfuture.com

Kairos Future Club är framtidsnätverket som samlar företag och organisationer för kontinuerlig och tematisk utforskning av omvärld och framtid. Flera framtidsteman utforskas per år med hjälp av rapporter, workshops och föreläsningar. Mer om framtidsnätverket Kairos Future Club här: www.kairosfutureclub.com
Sedan år 2001 har Kairos Future AB drivit framtidsnätverk och över 100 framtidsteman har utforskats. Från och med hösten 2009 heter nätverket Kairos Future Club.
Kairos Future AB är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Grundat år 1993.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy