Skip to main content

Pressmeddelande - Bostadspriser rusar 10%

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 13:17 CEST

PRESSMEDDELANDE FREDAG DEN 17 APRIL 2009

I en analys av statistiken av bostadsprisutvecklingen kan Kairos Future konstatera att priserna på bostäder rusat med 11% för bostadsrätter och 9% för villor under årets första tre månader. När Mäklarstatistik redovisar sin statistik för första kvartalet redovisar de siffror för genomsnittliga priser. Med dessa siffror anger man en 8% ökning av priserna på bostadsrätter och 3% för villor. Om man i stället jämför statistiken för genomsnittliga priser på villor och bostadsrätter i december med dem i mars så kan man konstatera att priserna ökat mycket kraftigare. De svagare siffror som SCB redovisar har flera månaders eftersläpning och ger därför inte samma bild.

Genomsnittspriset på en villa har gått från 1 729 000 i december till 1 879 000 i mars. Bostadsrättspriserna från 15 640 kr m2 till 17 376 kr m2.

Den kraftiga ökningen av bostadspriserna under första kvartalet pekar också mot en historisk prognosmiss från de svenska chefekonomerna. I januari (efter Riksbankens sänkning av räntan i december) förutspådde 6 ekonomer vid bankerna att bostadspriserna skulle falla med mellan 5% och 20%. Enligt exempelvis DN 5 januari och www.di.se 5 januari.

Tvärtom vad många påstår så har de positiva effekterna av lägre räntor inte slagit igenom än på bostadspriser och hushållens kostnader. Delvis eftersom delar av bostadslånen är bundna och räntorna därför sänks när löptiderna går ut. När Swedbank redovisade Boindex för fjärde kvartalet www.di.se 3 mars hade hushållens husköpkraft stigit och var långt över medelvärdet 100. Då var genomsnittlig ränta för hushållen 5%. Men fortsatta sänkningar kan denna kostnad sjunka med ytterligare 40% till 3% under 2009.

Det är mycket allvarligt att statistiken inte redovisas korrekt eftersom det ger felaktiga signaler inför måndagens möte för Riksbanken. Många förväntar sig att Riksbanken ska sänka sin ränta. Det framstår allt mer som orimligt. Att i ett läge med skenande bostadspriser, den för Riksbanken relevanta inflationen 1,9% (dvs endast 0,1% under målet) och en valuta som försvagats 15% mot Euron ytterligare sänka räntan är mycket ansvarslöst. Exportföretagen som är de som har problem idag gynnas inte av en sänkt ränta eftersom deras upplåningskostnader inte sänks. Att sänka räntan för att sänka den egna valutan skapar stor irritation i våra granländer, inte minst Danmark som har stora problem i den egna ekonomin.

Magnus Kempe
Director Retail and Finance
Författare till rapporten Efter lånefesten från 2006. Den rapport som bäst beskrev vad som skulle hända med USAs bostadsmarkand och konsekvenserna för världsekonomin. Rapporten kan skickas till dem som önskar.

------------------------------------------
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS:
MAGNUS KEMPE, Director Retail and Finance
E-POST: FORNAMN.EFTERNAMN@KAIROSFUTURE.COM
TELEFON: 08-545 225 00

OM KAIROS FUTURE
Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Grundat år 1993.
Kairos Future arbetar med framtidanalys, strategiutveckling och förändringsprojekt i privat näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet.
Framtidsstrateger kallas de som arbetar på Kairos Future. De representerar en bred mängd discipliner och expertisområden, t ex ekonomi, teknik, sociologi, historia, juridik och statsvetenskap.
Kairos Future utbildar i, föreläser om och driver kunskapsutvecklingen om framtidsfrågor. Företaget är bland annat känt för framtidsstudier av arbetsliv, konsumtion och samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy