Skip to main content

​Bränslehuset blir KIFAB Arena - en ny arena för idrottsverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2016 11:50 CEST

Bränslehuset på Fölehagsvägen 2 byggs om och blir en helt ny arena för idrottsverksamhet. Innebandyn prioriteras i etapp 1 som enligt tidsplanen ska stå klar hösten 2017. Namnet på nya arenan? KIFAB Arena.
– Vi befinner oss i en mycket positiv utveckling med en ökande befolkning och stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att öka kommunens attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta och leva i. En satsning som denna är en viktig del i idrottens möjligheter att utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Kommunledningskontoret har i samverkan med kultur och fritidsförvaltningen och KIFAB utrett möjligheter för nya idrottslokaler för i första han innebandyverksamhet. Men även möjligheter för andra idrotter att i samverkan kunna nyttja framtida tillkommande lokaler har utretts.
– Utredningen visar att Bränslehuset har stor potential för att i en första etapp göras i ordning för innebandyverksamhet. Detta kan på ett positivt sätt påverka möjligheterna att utveckla kommunens och regionens idrott, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S).

Fastigheten
Släggan 3 är en industrifastighet som består av två byggnader som uppfördes 1965. Den ena byggnaden är kontor och den föreslagna aktuella byggnaden är en lagerbyggnad. Lagerbyggnaden är av enkelt slag med asfaltsgolv och till 60% oisolerad. Den totala ytan är cirka 6 200 m2 (155x40m) med en takhöjd till takbalkar på 7,30 m. Fastigheten har ett strategiskt läge cirka 3,5 km från centrum och 700 meter från handelsområdet Hansa City. Fastigheten omges av stora asfalterade ytor som ger goda möjligheter att ordna säkra angöringar och parkeringsplatser för besökare både i samband med träning och vid större publika arrangemang.
– Eftersom fastigheten har en konstruktion med en helt öppen yta utan bärande pelare eller väggar finns det goda förutsättningar att iordningställa och nyttja fastigheten för idrottsverksamhet. Det är dock viktigt att påpeka att fastigheten från början har byggts för industriändamål. För att tillgodose de verksamhets- och myndighetskrav som ställs på en modern idrottsanläggning krävs ombyggnationer, berättar Michael Gelebo, VD på fastighetsägaren KIFAB.

Centrum för innebandy
Det finns alltså goda förutsättningar att i den del av anläggningen som är isolerad kunna etablera en arena för att stärka kommunens innebandyverksamhet. Och FBC Kalmarsund är mycket nöjda med förslaget.
– Här kan vi få en modern tävlingsarena med de faciliteter och den status som krävs för spel på högsta nationella nivå. Arenan kan vid tävlingsmatcher få en publikkapacitet på cirka 1500 åskådare varav cirka 1300 sittplatser. Etableringen kan också tillgodose de behov som finns för tränings- och breddverksamhet. Till och med en restaurangavdelning för cirka 65 gäster finns det plats för så med detta förslag får vi absolut rätt förutsättningar för att fortsätta utveckla vår verksamhet, menar Ted Linde, ordförande i FBC Kalmarsund.

Avlastning för Kalmar Sportcenter
I kultur och fritidsförvaltningens egen utredning ”Inomhushallar i Kalmar kommun” från hösten 2015, konstateras att Kalmar Sportcenter idag är en flaskhals måndagar – torsdagar och att ledig kapacitet inte finns i anläggningen i särskilt stor utsträckning. En ny idrottshall/publikhall, skulle frigöra många timmar i Sportcenter och ännu bättre kunna tillgodose föreningslivets efterfrågan om tider i inomhushallarna. I utredningen framhålls också att ”Ska en ny hall byggas för inomhussporternas behov i Kalmar kommun, bör en hall anläggas i centrala Kalmar”.

En ny hall skapar bättre förutsättningar för elitidrottsevenemang och andra evenemang. Idag är det innebandyn som önskar bättre förutsättningar för sina matchevenemang. I framtiden kan det vara andra inomhusidrotter som också har behov av de förutsättningar en ny hall kan erbjuda. En ny hall skulle också avlasta och vara ett alternativ till Kalmar Sportcenter som evenemangsarena inomhus i Kalmar, där en rejäl ökning av antalet arrangemang skett de senaste åren. Effekt av ökade antal arrangemang i Sportcentern har blivit fler avbokade träningar för föreningarna. Genom en ny arena kommer störningar i föreningarnas träningsverksamhet att minska. Innebandyn kommer att få goda förutsättningar att kunna utvecklas och dessutom kan vissa tränings- och matchtider i Kalmar Sportcenter frigöras och hyras ut till andra hyresgäster.

Tidsplan
Under förutsättning att erforderliga samråd, myndighets- och finansieringsbeslut kan tas under våren 2016 så bör det vara möjligt att iordningställa anläggningen med verksamhetsstart hösten 2017.

För mer information kontakta:
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0480-450021, 0703-744 303
Dzenita Abaza (S), kommunalråd, tel. 0480-45 00 23, 076-116 96 62
Anders Andersson (C), kommunalråd, tel. 0480-45 00 26, 070-766 42 26
Bertil Dahl (V), kommunalråd, tel. 0480-45 00 24, 070-348 17 68
Marianne Dahlberg (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden, tel. 0480- 070-289 71 55
Michael Gelebo, VD KIFAB, tel. 0480-45 12 85
Ted Linde, ordförande FBC Kalmarsund, tel. 0733-61 16 13

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man göra utblickar finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm, reguljär trafik till Berlin samt en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.