Skip to main content

​Elevhälsan först att hbtq-certifieras i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 07:25 CEST

Elevhälsan i Kalmar kommun blir först i länet med att hbtq-certifieras. Utbildningen påbörjas 20 juni och avslutas senare i höst.
– Målet är en kommun där alla känner sig välkomna! Det handlar om rätten att få vara den man är och bli bemött på ett korrekt och bra sätt, säger Bertil Dahl kommunalråd (V) som kommer att inleda utbildningen den 20 juni.

Bakgrunden till utbildningen är att kommunfullmäktige i november 2015 beslutade om en handlingsplan för att arbeta in hbtq-perspektivet som en del i det ordinarie arbetet. Handlingsplanen ”På lika villkor” tar sin utgångspunkt i fyra ledord där kompetens är särskilt i fokus. Det krävs kompetens för att man ska kunna bemöta på ett bra sätt och för att kunna synliggöra och möjliggöra för att hbtq-personer ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra.
– Att få vara sig själv borde vara en självklarhet. Tyvärr ser verkligheten inte ut så för alla. En ökad kunskap och ett bättre bemötande är ett första steg på vägen och en certifiering skickar en tydlig signal till omvärlden om kommunens inställning och ambitioner, menar Dzenita Abaza (S) kommunalråd.

Utbildningen är en processutbildning och hålls av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Den kommer att genomföras under hösten 2017 och med start den 20 juni. Deltagare i utbildningen är bland annat kuratorer, specialpedagoger, samordnande skolsköterska och chef för central elevhälsa.

Louise Weidolf, strateg i social hållbarhet och som arbetar med att omsätta handlingsplanen till praktik, berättar att certifieringen är den första i Kalmar län och att den kommer att följas av fler. Parallellt med certifieringen pågår många andra utbildningsinsatser i kommunen men i olika omfattning. Ambitionen är att alla anställdas kompetens ska öka.
– Det krävs insatser som kompetensutveckling för att öka kunskap om hbtq-personers levnadsvillkor och om hur heteronormativa föreställningar kan utgöra hinder och begränsningar för hbtq-personers delaktighet i samhället. Nu tar kommunen ett samlat grepp i den riktningen, berättar Louise Weidolf.

För mer information kontakta:
Dzenita Abaza (S), kommunalråd, tel. 0480-45 00 23, 076-116 96 62
Bertil Dahl (V), kommunalråd, tel. 0480-45 00 24, 070-348 17 68
Louise Weidolf, strateg social hållbarhet, tel. 0480-45 06 10, 070-351 16 01

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy