Skip to main content

Just nu: Omsorgen bedöms nå de flesta av sina mål

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 14:23 CEST

Omsorgsnämndens deltagare har just fått en redovisning av hur prognosen för verksamhetens måluppfyllelse ser ut. 2016 års mål för omsorgsförvaltningen var högt ställda. Med tre månader kvar på året kan man konstatera att flertalet mål redan är i hamn medan andra förmodligen inte kommer att nås i år.

När 2016 års mål just presenterades förväntas flertalet att uppnås, eller ha god möjlighet till att uppnås. Bland dessa återfinns det prioriterade målet budget i balans, vilket man ser ut att lyckas med. Omsorgen presenterar idag ett förväntat plus minus noll-resultat, då är den tidigarelagda satsningen på utökat socialt innehåll för omsorgstagare på vård- och omsorgsboende inräknad. Ett annat kvalitetsmål som bedöms uppfyllas är det om ökad personalkontinuitet i hemtjänsten, det vill säga att man lyckats minska antalet olika personal som en omsorgstagare möter under en tvåveckorsperiod.

Fler mål som bedöms uppfyllas, eller ha god möjlighet att uppfyllas:

  • Minskade koldioxidutsläpp
  • Ökat antal efterlevandesamtal med närstående efter vård i livets slutskede
  • Ökad andel genomförandeplaner inom hemtjänsten
  • Ökad andel omsorgstagare med validerad smärtskattning i samband med vård i livets slutskede

– Till följd av ett mycket bra jobb ute i verksamheterna ser vi redan nu att vi kan uppnå flera av nämndens kvalitetsmål. Det är positivt! Inte minst gäller det att vi har ekonomin i balans, det möjliggör att vi kan satsa på mer social tid för de äldre på våra boenden, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Omsorgen bedömer att tre mål inte nås i år
De mål som inte ser ut att klaras av i år är: minskat antal fall, minskat antal läkemedelsavvikelser samt att inga trycksår ska uppstå i verksamheten. Det har uppstått ett trycksår i omsorgens verksamhet i år. Det innebär att målet inte uppnås, men det är i nuläget ändå en förbättring jämfört med föregående år då tre uppkomna trycksår rapporterades.

När det gäller antalet fall och läkemedelsavvikelser bedömer förvaltningen att målet inte uppnås, trots det ligger Kalmar klart under riksgenomsnittet avseende dessa avvikelser.
– Arbetet med att minska antalet fall och läkemedelsavvikelser kommer fortsätta att vara högprioriterat för att vi ska kunna nå dessa kvalitetsmål framöver. Vi ser flera anledningar till ökningen av avvikelser, bland annat har vi ett flertal nya boenden och vi har blivit bättre på att rapportera fall och läkemedelavvikelser. Positivt är att i hemtjänsten har antalet läkemedelsavvikelser minskat jämfört med föregående år, säger Michael Ländin.

Utifrån omsorgsnämndens prioriteringar har förvaltningen sedan tidigare i uppdrag att ta fram nya åtgärder för att minska antalet fall. Idag har man därför informerat nämnden att man som ny åtgärd planerar att genomföra fler särskilt riktade insatser för personer som bedöms ha hög risk att falla. Dessa insatser kan till exempel bestå av en omgående orsaksanalys, att personen får exempelvis höftskyddsbyxor, antihalksockor och balansträning.
– Det har gett en god effekt i andra kommuner och ska kunna ge resultat även hos oss i Kalmar, avslutar Michael Ländin.


Media hälsas välkomna för mer information
Plats: Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1B
Beräknad tid: ca 16.00.

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.