Skip to main content

​Kalmar-projekt får 7,1 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 07:30 CET

Ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, kommunala bolag och näringslivet i Kalmar utmynnade i projektmedel från KK-stiftelsen om cirka 7,1 miljoner.
– Detta är ett bevis på att aktivt samarbete mellan näringslivet och Linnéuniversitetet, gynnar utbildningarnas kvalité såväl som företagens framtida kompetensförsörjning, säger kommunens universitetsstrateg Alexandra Petrakou.

KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft och som finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet, har beviljat anslag till Linnéuniversitetet för tre olika projekt med Kalmar-anknytning. Det handlar om finansiering av ett forskningsprojekt och två projekt med syfte att utveckla masterutbildningar i Kalmar.

Masterutbildningarna är inom Datavetenskap och International Business Strategy. Två områden som Kalmar kommun satsat på genom att ge stöd till professurer och kontakter med näringslivet. Läckeby Products, Norden Machinery, Gota Media och CLX Networks är några av de involverade Kalmar-företagen.
– Detta visar att Kalmar kommun har fokuserat på rätt satsningar i arbetet med att utveckla universitetsstaden Kalmar, menar Alexandra Petrakou.

Forskningsprojektet som fick finansiering har skapats genom ett nära samarbete med bland annat Kalmar Energi och heter "Avfall används för att producera en värdefull produkt- algbiomassa."

För Kalmar energi är ambitionen att en pilotanläggning ska installeras i Moskogen där mikroalgerna utnyttjar koldioxiden i rökgaserna från kraftvärmeverket. Rökgaserna renas från koldioxid och en del andra föroreningar samtidigt som biomassan som produceras i slutändan kan omvandlas till bioenergi och biomaterial. Exempelvis gödning eller tillskott i djurfoder.

För mer information kontakta:
Alexandra Petrakou, universitetsstrateg, tel. 0480-45 01 70, 070-295 25 74

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man göra utblickar finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm, reguljär trafik till Berlin samt en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy