Skip to main content

Ny prioritering av detaljplaner

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 11:48 CEST

Nu är årets andra prioritering av detaljplaner beslutad. Aktuell prioritering finns här: http://gis.kalmar.se/priolista/. Det är kommunstyrelsens planutskott som i regel gör detta två gånger per år, i april och oktober. De prioriterade detaljplanerna ska säkerställa att kommunens mål om att planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus till och med 2018 uppnås.

Sex detaljplaner är antagna sedan förra prioriteringen, bland annat de två högst upp på listan Plommonträdet 5 och Tingsrätten. De andra är Lindsdals förskola, Nya Räddningsstationen, Svalan Etapp 1 och Kv Bilen. Prioriteringen utgår från de sju prioriteringsgrunderna demografi, genomförbarhet, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktigt, kommunal ekonomi, volym och personella resurser. Detaljplaner som är nära antagande, genom att de tidigare prioriterats, placeras högt eftersom det skulle vara resursineffektivt att avbryta arbetet.

Överst på den nya listan finns åtta planer som är nära antagande och därefter kommer Norrliden Centrum som klättrar från plats 13. Näst på listan kommer Gamla Rifatomten och Snurrom med planarbete för Bad- och friskvårdsanläggning, bostäder och verksamheter. Prioriteringen innehåller totalt cirka 3 200 bostäder, varav 76 % lägenheter, 12 % småhus och 12 % specialbostäder. Specialbostäderna gäller bostäder med äldre som målgrupp i Södra staden etapp 1, omsorgsboende i detaljplanerna Lindsdals centrum och Falkenbergsvägen/Stenbergsvägen och övriga är studentbostäder i detaljplanen Kungsgårdsvägen samt Spiggen 3 och 4 mfl.

Upplåtelseformer
Sett till bostädernas upplåtelseformer beräknas majoriteten bli hyresrätter, cirka 54 %. Resterande fördelar sig på 34 % bostadsrätter och 12 % äganderätter. Här är det viktigt att komma ihåg att upplåtelseform inte kan styras i detaljplanearbetet. Siffrorna bygger på en bedömning gjord av kommunen kring vilken upplåtelseform respektive byggherre förväntas välja och kan därmed komma att ändras.

Prioriteringen möjliggör förutom bostäder även verksamheter, infrastrukturprojekt och förskolor. Förskolor finns i detaljplanerna Karlssons äng, Södra staden etapp 1, Ester bagerskas väg och Gamla Rifatomten.

Beslutad prioritering gäller tills kommunstyrelsens planutskott fattar ett nytt beslut.

Mer information?
Mattias Adolfson (S), ordförande kommunstyrelsens planutskott, 070-209 69 26
Lena Nordenlöw, planchef samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 03 93

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.