Skip to main content

Omsorgen gör Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 15:25 CET

Omsorgsnämnden gör Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av att två omsorgstagare på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar misstänks ha blivit sexuellt ofredade av en semestervikarie. De misstänkta händelserna är polisanmälda av omsorgsförvaltningen. 

Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg bygger på uppgifter från två omsorgstagare som upplevt obehag i samband med att en semestervikarie hjälpt dem på sina rum. En Lex Sarah-utredning tillsattes av omsorgsförvaltningen och efter vidare samtal med omsorgstagarna beslutade förvaltningen att göra en anmälan till polisen. Anmälan har rubricerats som sexuellt ofredande. Semestervikarien, som misstänks för händelserna, togs ur tjänst samma dag som rapporteringen inkom.

Lex Sarah-utredning under hösten
Eftersom att de misstänkta händelserna rubriceras som brott är det Polismyndigheten som hanterar själva sakfrågan och om den misstänkte är skyldig eller inte. Omsorgsförvaltningen har satt in stödinsatser för de berörda omsorgstagarna och anhöriga samt genomfört en Lex Sarah-utredning i syfte att förhindra att liknande scenario kan ske i framtiden.

– Misstanken om att något sådant här kan hända på ett boende är förstås fruktansvärt. Vi ser mycket allvarligt på detta. Omsorgsförvaltningen har erbjudit stödinsatser till berörda omsorgstagare och anhöriga samt sett över rutinerna för att förhindra att något liknande skulle kunna hända i framtiden, säger Michael Ländin, ordförande, och Per Dahl, 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Genomförda stödinsatser från omsorgsförvaltningen

  • Samtalsstöd erbjöds till berörda omsorgstagare och deras anhöriga.
  • Samtalsstöd erbjöds till personal på berört boende, via kommunhälsan.
  • Personal på boendet har under hösten fått löpande information om utredningen och händelseutvecklingen.

Åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden

  • En särskild rekryteringsprocess för semestervikarier ska tas fram. Det ska genomföras löpande uppföljning av semestervikarier under anställningstiden och en utvärdering efter sommaren.
  • Utdrag från belastningsregister begärs alltid vid nyanställningar.
  • En generell översyn av rutiner som kopplas till rekrytering och introduktion genomförs.

Lex Sarah-anmälan
Polisens förundersökning har pågått fram till nu. Med anledning av förundersökningssekretessen har omsorgsförvaltningen fått avvakta sin Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan lämnas in till IVO idag, tisdag, och klassas som ”allvarligt missförhållande”.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.