Skip to main content

Omsorgen i Kalmar först ut med utbilning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 13:00 CET

Folkhälsomyndigheten uppskattar att cirka 20 procent av personer över 65 år lider av psykisk ohälsa i någon form. Förutom det lidande som psykisk ohälsa innebär, både för drabbade och deras anhöriga, resulterar sjukdomen inte sällan i en sämre fysisk hälsa och kortare livslängd i jämförelse med befolkningen som helhet. Omsorgen i Kalmar är först ut i länet med att utbilda undersköterskor och sköterskor inom ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en instruktörsutbildning som ger behörighet till att organisera och ge egna kurser. Tanken med utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk första hjälpen-utbildning, nämligen att kursdeltagaren kunskapsverktyg för att kunna ge en första hjälp tills att den drabbade får professionell hjälp.

2016 ska 45 personer utbildas
Omsorgen i Kalmar är först ut i länet med att ha utbildad personal i instruktörskursen. I nuläget har två undersköterskor fått gå kursen, och under 2016 planerar man att utbilda ytterligare 45 medarbetare. Den långsiktiga planen är att samtliga kommunsköterskor och två undersköterskor per arbetsplats ska utbildas till ”första hjälpare”.
- Psykisk ohälsa är ett väldigt viktigt område att fördjupa våra kunskaper inom. Det är till exempel mer troligt att du träffar på en person med psykiska besvär än att du hamnar i en situation där du får användning av dina kunskaper i fysisk livräddning, säger Pierre Börjesson, utvecklingsstrateg på omsorgsförvaltningen.

Handledning och vägledning
De två undersköterskorna arbetar även med direkt handledning och vägledning av medarbetare på vård-och omsorgsboenden och i hemtjänstgrupper. Det är en nyhet och ett stöd till verksamheten som nu blivit möjlig med den särskilda kompetens som dessa två undersköterskor har.
- Vi har sneglat på demensteamets arbetssätt, hur de arbetar med handledning mot personer med demenssjukdom och överför det till området för psykisk hälsa, säger Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen.

Kursens innehåll

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Kursdeltagaren får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Kursen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Kursen lär ut hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05
Pierre Börjesson, utvecklingsstrateg, omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 25 45

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man göra utblickar finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm, reguljär trafik till Berlin samt en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy