Skip to main content

Vi planerar för framtidens vattenförsörjning

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 08:58 CET

Att kunna dricka vattnet som kommer ur kranen och bada i närmaste badvik är en självklarhet för de flesta. Men har du tänkt på att det är mycket tack vare att vi renar avloppsvattnet och skyddar dricksvattnet som det är möjligt?

Med detta som fokus har Kalmar kommun tagit fram en plan för vatten och avlopp, som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Planen antogs i Kommunfullmäktige den 25 januari 2016.

I planen finns en nulägesanalys men också en viljeinriktning för framtiden och konkreta mål för vad vi i Kalmar kommun ska jobba med och hur planerna ska verkställas.

Så vad kom vi fram till?

Inom arbetet med va-planen har vi genomfört en utredning över vilka områden på landsbygden som i framtiden bör anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vi har också kommit fram till ett antal andra konkreta åtgärder för att uppnå en bättre vattenkvalité. Exempel är ombyggnad av reningsverket i Tegelviken och att se till att bristfälliga enskilda avlopp byggs om för att uppfylla dagens krav.

I planen för vatten och avlopp slår vi fast att det är viktigt att arbeta med informationsinsatser i många olika sammanhang för att öka kunskapen och förståelsen för hur vi alla påverkar vårt gemensamma vatten och vad vi kan göra för att skydda det.

I vissa fall behövs fler utredningar innan konkreta åtgärder kan genomföras. Det gäller exempelvis klimatfrågan, framtida vattenförsörjning och rening av dagvattenutsläpp. Redan nu håller vi på att ta fram en klimatanpassningsplan och arbetet med den långsiktiga vattenförsörjningen i ett mellankommunalt perspektiv har också startats upp.


Mer information
Du hittar planen med bilagor på www.kalmar.se/vaplan

Kontaktpersoner:
Elena Bäcklund, Planeringsarkitekt , 0480-45 00 85, elena.backlund@kalmar.se
Anna Carnelius, Miljöskyddsinspektör, 0480-45 03 05, anna.carnelius@kalmar.se

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man göra utblickar finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm, reguljär trafik till Berlin samt en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy