Skip to main content

Hållbarhetssafari - Klimatsmart samhälle 3.0

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 08:15 CEST

Hållbarhetssafari

Förra årets Hållbarhetssafari blev en succé med ca 400 besökare på Nöbble Gård och Moskogen. Hållbarhetssafari arrangeras av Kalmar Kommun, Kalmar Energi och Linnéuniversitetet. I år är temat: Vi fixar det – Klimatsmart samhälle 3.0.

Fokus på lösningarna
Med årets upplaga av Hållbarhetssafari vill arrangörerna fokusera på de möjligheter som finns. Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Kalmar Energi bjuder på en spännande Hållbarhetssafari i Kalmar. På schemat står besök på Kalmar Öland Airport som kommer att husera Sveriges största medlemsägda solpark, regionens cirkulära hållplats Moskogen, där du bland annat kan lära dig mer om hur Alger renar vatten, hur kraftvärmeverket Moskogen fungerar och hur matrester blir biogas. Innan dagen är slut besöker safari Saga biografen där grundaren för det Naturliga steget, Carl Henrik Robèrt, berättar om vilka möjligheter det finns att förena både ekonomiska, sociala och ekologiska intressen. 

- Begreppet Hållbarhet är komplext och upplevs många gånger ganska luddigt, säger Therese Andersen, kommunikationschef på Kalmar Energi. Det är viktigt att vara konkret när vi pratar hållbarhet. Vi vill inge hopp och visa vad vi kan göra och vad vi faktiskt redan gör i vår region. Det är också viktigt att prata om hållbarhet i flera perspektiv. Ekologisk hållbarhet är jätteviktigt, men vi får inte glömma de ekonomiska och sociala aspekterna. Ekonomisk vinning och hållbarhet kan faktisk gå hand i hand, avslutar Therese.

En framtid för våra unga
En viktig målgrupp för Hållbarhetssafari är ungdomar. Ska vi lyckas med våra utmaningar kopplat till hållbarhet måste vi inkludera våra barn och ungdomar. Vi kommer att behöva massor av kompetens framöver, vilket innebär möjligheter för unga att studera, forska och arbeta inom exempelvis gröna näringar, miljöteknisk utveckling och infrastruktur.

- Jag får ofta frågor om hur vi ska lyckas att leva mer hållbart och mer specifik hantera klimatförändringarna, säger Elin Lindehoff, projektledare för ALGOLAND vid institutionen för Biologi och Miljö på Linnéuniversitetet. Ett viktigt steg i rätt riktning är att inkludera våra ungdomar på den resan och ge dem rätt förutsättningar. Det är vårt ansvar att se till att de står rustade för framtiden och då är god utbildning och kunskap oerhört viktigt, avslutar Elin.

Möjligheterna finns runt hörnet
Årets Hållbarhetssafari bjuder också på en guru inom ämnet. Grundaren för Det naturliga steget, Carl Henrik Robèrt är inbjuden som en talare och moderator för dagen. Det är viktigt att Hållbarhetssafari hålls på en konkret nivå, men för att sätta regionens hållbarhetsarbete i en större kontext är Carl Henrik inbjuden för att inspirera och visa på  de möjligheter som faktiskt finns. På så vis hoppas arrangörerna att besökarna ska känna sig informerade och hoppfulla och efter årets hållbarhetssafari.


Praktisk information
Start: 9:30 Stortorget i Kalmar
Slut: 15:30 Saga biografen

För information om dagens schema kontakt Karin Löfström. Utöver nämnda aktörer medverkar även Cementa, KSRR, More Biogas, Scandic och Kalmar Öland Airport.

OBS! Evenemanget är redan fullbokat.

Om Linnéuniversitetets projekt Algoland
Projekt Algoland undersöker hur mikroalger kan användas för att rena miljöfarliga utsläpp från industrier. I ett nära samarbete med industrin har man utvecklat effektiva lösningar som minskar skadliga utsläpp och motverkar klimatförändringar. Metoden går ut på att mikroalger renar utsläppen genom att ta upp bland annat koldioxid. Algolands pilotanläggningar finns vid Cementas fabrik i Degerhamn på Öland och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar. Läs mer om Algoland: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/algoland/

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.