Skip to main content

Kalmar Energi bygger smart fjärrvärmenät med Nodas teknik för energilagring i byggnader

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:15 CEST

Kalmar Energi och NODA Intelligent Systems samarbetar för ett miljösmart och kostnadseffektivt fjärrvärmenät. Systemet kallas för Smart Heat Grid och bygger på att intelligenta styrfunktioner hanterar fjärrvärmenätet och sköter samverkan mellan produktionen av fjärrvärme i Moskogen, distributionen i fjärrvärmenätet och kundernas användning.

Så här funkar det: I en byggnad finns energi lagrad i form av värme. Den lagrade värmen kan genom smart styrning användas av andra byggnader som använder fjärrvärme, utan att det påverkar inomhusklimatet. På så sätt jämnas lasten ut över dygnet vilket gör att pannorna inte behöver köras lika hårt och att flödet i fjärrvärmerören blir jämnare. Och det sker utan att kunderna påverkas negativt.

Tack vare denna smarta styrning kan dessutom nya hus få fjärrvärme utan att fler pannor eller grövre fjärrvärmerör måste byggas. Det sparar både pengar och miljö! Kort och gott, ett smart fjärrvärmenät ger en mer hållbar fjärrvärme.

- På Kvarnholmen planeras för både ett nytt universitet, hotell och andra lokaler. Utan ett smart fjärrvärmenät hade Kalmar Energi behövt lägga fler fjärrvärmerör till Kvarnholmen. Nu klarar vi de nya byggnaderna med de befintliga fjärrvärmerören. Det enda vi behöver komplettera med är rören för anslutningen av de nya husen, förklarar Mattias Hedberg, projektledare för satsningen på smart fjärrvärmenät.

Ett femtiotal hus i Kalmar förses med NODAs Smart Heat Grid och bildar tillsammans ett stort energilager. Under 2014/2015 kopplades 10 anläggningar i Kalmar samman i ett Smart Heat Grid med mycket bra resultat. Nu går Kalmar Energi nu vidare med att koppla upp ytterligare 40 anläggningar, inklusive nya Linnéuniversitetet, med det nya systemet.

- Vi är väldigt stolta över samarbetet med Kalmar Energi och att NODA är en del i satsningen att bygga ett hållbart fjärrvärmenät, säger Patrick Isacson, VD på NODA. En digitalisering av energibranschen är viktig både lokalt och nationellt då det ger stora effektivitets- och miljövinster, säger Patrick Isacson, VD på NODA Intelligent System.

Om NODA: NODA utvecklar och tillhandahåller Smart Heat Grid Solutions™ för optimering av fjärrvärmesystem, och Smart Heat Buildings Solutions™ för energieffektivisering i fastigheter. Med över 1000 anslutna byggnader och samarbete med Sveriges mest framstående energibolag är vi ledande inom vårt område. Noda har forskning och utveckling samt kontor i Karlshamn, Malmö och Nürnberg. www.noda.se

Potentialen med Smart Heat Grid: Hur stor effekttopp som kan jämnas ut beror på hur många fastigheter som är anslutna till systemet, utetemperaturen och den tid man behovsstyr. När antalet fastigheter som är anslutna till systemet ökar, så ökar även potentialen. I Kalmar ser vi en möjlighet att frigöra ett effektbehov som motsvarar upp till ca 1000 moderna villor.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.