Skip to main content

Kalmar Energi och CLEVER etablerar nya laddstationer för elbilar

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 08:15 CEST

Snart blir det lättare att ladda elbilen i Kalmar. Kalmar Energi har inlett ett samarbete med laddoperatören CLEVER om publika laddstationer för elbilar. Projektet avser etablering av stationer för både snabbladdning och destinationsladdning. Laddstationerna kommer att ingå i CLEVERs landsomfattande laddnätverk.

För Kalmar Energi är det en självklarhet att elbilar och dess laddinfrastruktur är en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Kalmar Energi har under lång tid haft en tydlig miljöprofil gällande förnybar energi och under senare tid har fossilbränslefrågan vuxit allt mer. En viktig pusselbit för att klara av Kalmar läns mål att bli en fossilbränslefri region år 2020 är omställningen till fossilbränslefria drivmedel. Eldrivna bilar med el från förnybara energikällor är en lösning. Etableringen av de nya laddstationerna kommer att påbörjas under maj månad. CLEVER är med från början och bidrar med projektledning och rådgivning.

– Vi har sedan en lång tid tillbaka haft elbilar i vår egen bilpark och erbjuder tillgång till elbilar genom vår dELbilspool, säger Jonas Wågenberg, projektledare på Kalmar Energi. Nu försöker vi aktivt arbeta med att förbättra tillgängligheten av laddinfrastruktur, så att fler personer har möjlighet att satsa på elbilar, avslutar Jonas.

CLEVERs målsättning är att etablera en ledande position på den växande, svenska marknaden för elbilsladdning. CLEVER har etablerad ett nätverk med fler än 50 snabbladdningsstationer längs Sveriges mest trafikerade vägar. I samarbetet med Kalmar Energi agerar CLEVER som laddoperatör. Detta innebär att CLEVER kommer att sköta all drift och underhåll på laddstationerna samt ansvara för erbjudandet till elbilsförarna t.ex. vägledning och kundservice.

– Vi är glada över förtroendet för vår roll som laddoperatör. Kalmar Energis engagemang i etableringen av laddmöjligheter kommer att gynna omställningen till elbil. Det är viktigt med ett tillförlitligt laddnätverk som skapar trygghet för elbilisterna. Som laddoperatör är det vår uppgift att göra det lätt att köra elbil. Det säger Fredrik Nordin, vd vid CLEVER Sverige.

På CLEVERs smartphone app kan man se alla laddstationer i CLEVERs laddnätverk. Här kan man också se om stationen är ledig och vilka kontakter som finns tillgängliga. Om laddaren skulle vara tillfälligt ur funktion finns denna information också tillgänglig i appen.

Mer information:

Fredrik Nordin, vd, CLEVER Sverige, tel. 070-00 33 901
Nathalie Kinell, marknadschef, CLEVER Sverige, tel. 070-00 33 911
Jonas Wågenberg, projektledare, Kalmar Energi, tel. 0480-451066

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.